Popüler bilim yayıncılığında yarım asırdır öncü olan TÜBİTAK popüler bilim dergileri 2018 yılına yepyeni bir abonelik kampanyası ile giriyor.

“Bilişimle-Gelişim: Türkiye’de Dijital Dönüşüm” temalı 34’üncü Ulusal Bilişim Kurultayı i tüm ekosistem paydaşlarının katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Büyük Veri Politikalarının Geliştirilmesi (KamuV) Projesi kapsamında Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Projesi işbirliği ile 14 Aralık 2017 günü “İnovasyon Atölyesi” gerçekleştirilmiştir.

Ana teması "Bilgi Toplumunun Yaşam Alanı Akıllı Şehirler” olan Dünya Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Günü etkinliği tüm ekosistem paydaşlarının katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

EÜAŞ ​Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile TÜBİTAK BİLGEM (YTE) tarafından geliştirilen Dijital Olgunluk Modeli ve Dijital Yetkinlik Modeli temel alınarak değerlendirmeler yapılmıştır.

BOTAŞ Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı ile TÜBİTAK BİLGEM(YTE) tarafından geliştirilen Dijital Olgunluk Modeli ve Dijital Yetkinlik Modeli temel alınarak değerlendirmeler yapılmıştı

“Toprak Organik Karbonu Projesi“ kapsamında, 24-26 Kasım 2017 tarihleri arasında Afyon’da Toprak Organik Karbonu Çalıştayı gerçekleştirildi.

1
2
3
4
5
6
7

Haber Arşivi

-A +A

Kamu Bilişimcileri Derneği’nin düzenlediği Kamu Bilişim Zirvesi, "Potansiyelini Bilişimle Keşfet" temasıyla 16-19 Kasım 2017 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilmiştir.

24.11.2017

Kamu Açık Kaynak Konferansı’nın üçüncüsü 23-26 Ekim 2017 tarihlerinde, İlk iki gün kurslar son iki gün de konferans oturumları olmak üzere ATO Congresium’da gerçekleştirildi.

02.11.2017

“Ön Analiz Raporu’nun Nihai Hale Getirilmesi” çalışması kapsamında TÜBİTAK BİLGEM YTE’de BKMYBS ÇG 08- Kamu Personel Yönetimi Çalışma Grubu Toplantısı 01 gerçekleştirilmiştir.

26.10.2017

TÜBİTAK tarafından yürütülen süreçlerdeki iletişim kanallarının tek bir merkezden yönetilebilmesini sağlamak ve süreçlerin etkinliğinin arttırmak amacıyla TÜBİTAK İletişim Merkezi (TÜBİMER) kuruldu.

25.10.2017

11. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu’nda (UYMS 2017) “Bütünleşik Kamu Mali Yönetimi Sistemi Ön Analiz Projesi Bilgilendirme Sunumu” isimli bildiri sunulmuştur.

25.10.2017

uluslararası ölçekte güncel bilgi ve tecrübenin kullanılması, geliştirilmesi ve ülkemize kazandırılması ve dijital devlet alanında iyi uygulama örnekleri hakkında bilgi edinilmesi amacıyla YTE tarafından EU2017.EE etkinliğine katılım sağlanacaktır

17.10.2017

Sayfalar