TÜBİTAK ULAKBİM önderliğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı takibiyle gerçekleştirilen Kamu Açık Kaynak Konferansı, Pendik Belediyesi’nin ev sahipliğinde 4 Ekim Perşembe günü gerçekleşti.

TÜBİTAK-BİLGEM-YTE tarafından yürütülmekte olan “Ulusal Akıllı Kentler Stratejisi ve Eylem Planı Projesi”kapsamında “Akıllı Kentler Strateji Geliştirme Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir.

PostgreSQL Kullanıcıları ve Geliştiricileri Derneği tarafından 22 Eylül 2018 tarihinde İstanbul'da düzenlenen 5. PostgreSQL Türkiye Konferansı’na katılım sağlanmıştır.

Açık kaynaklı kodlu veritabanı PostgreSQL ekosistemi ve uzmanlığı geliştirme faaliyetleri kapsamında, Enstitümüz tarafından PostreSQL tanıtım kitapçığı hazırlanmıştır

Dünyada ve Türkiye'de, kamu ve özel sektörde en çok kullanılan açık kaynaklı PostgreSQL veritabanının yaygınlaştırılmasına yönelik son 3 sürümü Türkçe dilinde yerelleştirilmiştir.

TÜBİTAK BİLGEM YTE bünyesinde 20 Eylül 2018 tarihinde bilgi teknolojileri çalışmaları için kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik PostgreSQL Eğitimi düzenlenmiştir.

2019- 2022 Ulusal Akıllı Kentler Stratejisi ve Eylem Planı Projesi kapsamında Amsterdam ve Kopenhag da yerinde inceleme ziyareti gerçekleştirilmiştir.

1
2
3
4
5
6
7

Haber Arşivi

-A +A

Kamu Açık Kaynak Konferansı’nın üçüncüsü 23-26 Ekim 2017 tarihlerinde, İlk iki gün kurslar son iki gün de konferans oturumları olmak üzere ATO Congresium’da gerçekleştirildi.

02.11.2017

“Ön Analiz Raporu’nun Nihai Hale Getirilmesi” çalışması kapsamında TÜBİTAK BİLGEM YTE’de BKMYBS ÇG 08- Kamu Personel Yönetimi Çalışma Grubu Toplantısı 01 gerçekleştirilmiştir.

26.10.2017

TÜBİTAK tarafından yürütülen süreçlerdeki iletişim kanallarının tek bir merkezden yönetilebilmesini sağlamak ve süreçlerin etkinliğinin arttırmak amacıyla TÜBİTAK İletişim Merkezi (TÜBİMER) kuruldu.

25.10.2017

11. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu’nda (UYMS 2017) “Bütünleşik Kamu Mali Yönetimi Sistemi Ön Analiz Projesi Bilgilendirme Sunumu” isimli bildiri sunulmuştur.

25.10.2017

uluslararası ölçekte güncel bilgi ve tecrübenin kullanılması, geliştirilmesi ve ülkemize kazandırılması ve dijital devlet alanında iyi uygulama örnekleri hakkında bilgi edinilmesi amacıyla YTE tarafından EU2017.EE etkinliğine katılım sağlanacaktır

17.10.2017

BOTAŞ ve EÜAŞ kurumlarının katılımı ile iki tam gün süren “Bilgi Teknolojileri (BT) Hizmetleri İşletim ve Bakım Eğitimi” verilmiştir.

16.10.2017

Sayfalar