TÜBİTAK ULAKBİM önderliğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı takibiyle gerçekleştirilen Kamu Açık Kaynak Konferansı, Pendik Belediyesi’nin ev sahipliğinde 4 Ekim Perşembe günü gerçekleşti.

TÜBİTAK-BİLGEM-YTE tarafından yürütülmekte olan “Ulusal Akıllı Kentler Stratejisi ve Eylem Planı Projesi”kapsamında “Akıllı Kentler Strateji Geliştirme Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir.

PostgreSQL Kullanıcıları ve Geliştiricileri Derneği tarafından 22 Eylül 2018 tarihinde İstanbul'da düzenlenen 5. PostgreSQL Türkiye Konferansı’na katılım sağlanmıştır.

Dünyada ve Türkiye'de, kamu ve özel sektörde en çok kullanılan açık kaynaklı PostgreSQL veritabanının yaygınlaştırılmasına yönelik son 3 sürümü Türkçe dilinde yerelleştirilmiştir.

TÜBİTAK BİLGEM YTE bünyesinde 20 Eylül 2018 tarihinde bilgi teknolojileri çalışmaları için kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik PostgreSQL Eğitimi düzenlenmiştir.

Açık kaynaklı kodlu veritabanı PostgreSQL ekosistemi ve uzmanlığı geliştirme faaliyetleri kapsamında, Enstitümüz tarafından PostreSQL tanıtım kitapçığı hazırlanmıştır

2019- 2022 Ulusal Akıllı Kentler Stratejisi ve Eylem Planı Projesi kapsamında Amsterdam ve Kopenhag da yerinde inceleme ziyareti gerçekleştirilmiştir.

1
2
3
4
5
6
7

Haber Arşivi

-A +A

Kurumsal Mimari Teknik, Yöntem ve Pratikleri, Dijital Dönüşüm ve BT İş Yönetimi bilgi paylaşımı ve uzmanlarla görüşmeler gerçekleştirildi.

18.11.2016

Dijital Olgunluk Modeli ve Rehberliği Projesi ile kamu kurumları ve sundukları hizmetlerde dijitalleşme kapasitesi ve yetkinliğinin belirlenmesine yönelik dijital olgunluk modeli oluşturuldu.

24.10.2016

Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Sistemi üzerinden mültecilere yardım dağıtımı gerçekleştirilecektir.

21.10.2016

“2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı” için tanıtım toplantısı 9 Eylül 2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

22.09.2016

YTE tarafından “Dijital Devlet ve Kurumsal Mimari” konulu etkinlik 31 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirildi.

07.06.2016

ÜTS Projesi’nin 4. Çalıştayı ilgili kamu kurumları, kalibrasyon kuruluşları ve tıbbi cihaz sektörlerinin geniş katılımı ile gerçekleştirildi.

06.06.2016

Sayfalar