Kamu Alacaklarının Tahsilatı Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi İle Dijitalleştirildi

-A +A

Devlet Muhasebe Bilişim Sistemi Projesi kapsamında geliştirilen e-Tahsilat uygulaması ile Kamu İdareleri’nin tahsilatları Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tahsilatlarına bağlı vezneler yerine bankalar aracılığı ile elektronik olarak tahsil edilmeye başlandı ve eş zamanlı olarak tahsilat bilgisinin e-Tahsilat uygulaması aracılığı ile Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü sistemine iletilmesi sağlanmaktadır. 

Vergi borçları dışında kalan Kamu alacaklarının tahsilatlarının elektronik ortama taşınması ile vatandaşların yapacakları kamu ödemeleri bu sistem üzerinden gerçekleşmeye başlamıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı imar barışı tahsilatlarında da kullanılan e-Tahsilat uygulamasında 800 bini aşkın tahsilat başarılı bir şekilde gerçekleşmiştir. Uygulama ile yapılan tahsilat tutarı 4 Milyar TL'yi geçmiştir. Tüm bankaların entegre olması hedeflenen e-Tahsilat uygulamasına Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası ve PTT Bank sisteme entegre olarak, Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü adına tahsilat işlemlerini yürütmektedirler. Uygulama ile POS cihazları üzerinden tahsilatların da yapılabilmesine yönelik geliştirme faaliyetleri devam etmektedir. e-Tahsilat uygulamasıyla tahsil edilen tutarların hazine hesaplarına aktarılana kadar geçen sürede ilgili tahsilatlara yönelik muhasebe işlemleri uygulama üzerinde otomatik olarak gerçekleştirilmekte ve takip edilmektedir.

Sistemin tam olarak devreye alınmasıyla Hazine'nin nakit kaynaklarına erişim hızının artması ve ülkemizin faiz giderlerinin azalması beklenmektedir.