Ana teması "Bilgi Toplumunun Yaşam Alanı Akıllı Şehirler” olan Dünya Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Günü etkinliği tüm ekosistem paydaşlarının katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

BOTAŞ Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı ile TÜBİTAK BİLGEM(YTE) tarafından geliştirilen Dijital Olgunluk Modeli ve Dijital Yetkinlik Modeli temel alınarak değerlendirmeler yapılmıştı

EÜAŞ ​Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile TÜBİTAK BİLGEM (YTE) tarafından geliştirilen Dijital Olgunluk Modeli ve Dijital Yetkinlik Modeli temel alınarak değerlendirmeler yapılmıştır.

“Toprak Organik Karbonu Projesi“ kapsamında, 24-26 Kasım 2017 tarihleri arasında Afyon’da Toprak Organik Karbonu Çalıştayı gerçekleştirildi.

Kamu Bilişimcileri Derneği’nin düzenlediği Kamu Bilişim Zirvesi, "Potansiyelini Bilişimle Keşfet" temasıyla 16-19 Kasım 2017 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilmiştir.

Kamu Açık Kaynak Konferansı’nın üçüncüsü 23-26 Ekim 2017 tarihlerinde, İlk iki gün kurslar son iki gün de konferans oturumları olmak üzere ATO Congresium’da gerçekleştirildi.

“Ön Analiz Raporu’nun Nihai Hale Getirilmesi” çalışması kapsamında TÜBİTAK BİLGEM YTE’de BKMYBS ÇG 08- Kamu Personel Yönetimi Çalışma Grubu Toplantısı 01 gerçekleştirilmiştir.

1
2
3
4
5
6
7

Duyuru Arşivi

-A +A