TÜBİTAK BİLGEM YTE Ürün Takip Sistemi Tecrübesini GS1 Sağlık Konferansında Paylaştı

-A +A

GS1 tarafından düzenlenen 34. Küresel GS1 Sağlık Konferansı 30 Ekim - 1 Kasım 2018 tarihlerinde Tayland’ın Bangkok kentinde gerçekleştirilmiştir.

Konferansta tıbbi cihazların tekil düzeyde izlenebilmesine olanak sağlayan Tekil Cihaz Tanımlama (UDI - Unique Device Identification) Sistemi ile ilgili güncel araştırma ve geliştirme çalışmaları ile ülkelerin bu alandaki durumları paylaşılmıştır. Konferanstaki oturumlarda tıbbi cihaz ürünlerinin tekilleştirilmesi ve üreticiden hastaya kadar tüm paydaşlar arasında ürün izlenebilirliğine ilişkin Ar-Ge çalışmaları ile GS1 barkodlarının ve standartlarının lojistik kalitesini ve hasta güvenliğini artırmasına yönelik uygulama örneklerine yer verilmiştir.

İlaç takibinden sonra tıbbi cihaz takibinde de Türkiye’nin dünyada lider olmasını sağlayan, birçok özelliği bakımından dünyada ilk olan ve diğer kayıt/takip sistemlerine göre daha ileri bir seviyede bulunanÜrün Takip Sistemi’ndeki tecrübe ve başarılar  “Implementation and dissemination of medical device traceability in Turkey” başlıklı bir sunumla katılımcılara aktarılmıştır. Tıbbi cihaz izlenebilirliğinde Türkiye’nin ulaşmış olduğu ileri seviye hem konferansı düzenleyen GS1 komitesi hem de diğer katılımcılar tarafından takdir edilmiştir.

Fotoğraflar