Model Geliştirme ve Yetkinlik Kazandırma

-A +A

TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, enstitü çalışma alanında mevcut faaliyetler ile kazanılan bilgi ve tecrübelerin paylaşılmasını sağlamak ve bilişim ekosisteminde ihtiyaç duyulan kabiliyetlerin geliştirilmesi amacıyla rehberler ve referans teknik ve modelleri geliştirmek ve çeşitli mekanizmalar üzerinden rehberliğini sunmak amacıyla Model (Teknik, standart, rehber) Geliştirme ve Yetkinlik Kazandırma alanında hizmetler sunmaktadır.

Bu hizmet alanında YTE kamu kurum ve kuruluşlarına aşağıda yer alan hizmetleri sunmaktadır:

  • Proje Yönetimi
  • Tedarik Yönetimi
  • Kurumsal Mimari
  • Performans Yönetimi
  • Birlikte Çalışabilirlik
  • Kullanılabilirlik ve Erişilebilirlik
  • Sosyal Medya ve Mobil
  • BT Denetim ve Güvence
  • İzleme ve Değerlendirme

PROJELER

Kamu İnternet Siteleri Rehberi (KAMİS) Projesi

Kamu internet sitelerinin ve e-Hizmetlerin kullanılabilirlik ve erişilebilirlik standartlarına uyumlu olarak daha kullanılabilir ve erişilebilir olmaları amacıyla Kullanıcı Deneyim Laboratuvarı bünyesindeki göz izleme araştırmalarıyla desteklenen teorik ve pratik uygulamaların sunulduğu rehberin geliştirilmesi ve ilgili rehber üzerinden yaygınlaştırma çalışmalarıyla rehberlik sunulması ile kamu kurumlarında farkındalık oluşturulması ve yetkinlik kazandırılması amaçlanmıştır.

Kamu BİT Projeleri Teklif Hazırlama Sürecinin İyileştirilmesi (KABİT) Projesi

Kalkınma Bakanlığı'na kamu kurum ve kuruluşlarınca sunulacak olan BİT projelerinin değerlendirilmesi için Proje Değerlendirme Metodolojisi tanımlanmakta; Kamu BİT Projeleri Hazırlama Kılavuzu’nun ve ilgili formların belirlenen yatırım türleri bazında daha yapısal, somut ve yönlendirici bilgiler sunmak üzere güncellenmektedir.

Kurumsal Mimari / TOGAF

Kurumsal Mimari; kurumsal değişim ve dönüşümü sistematik olarak tasarlamayı, bütüncül ve uyumlu şekilde planlamayı, öngörülebilir olarak gerçekleştirmeyi sağlar.

Dijital Olgunluk Modeli ve Rehberliği (DOMR) Projesi

Dijital Olgunluk Modeli ve Rehberliği Projesi ile kamu kurumları ve sundukları hizmetlerin dijital kapasitesi ve yetkinliğini değerlendirmek ve bu değerlendirmenin sürekliliğini sağlamak amacıyla Türkiye’ye özgün dijital olgunluk modeli geliştirilmiş ve model doğrultusunda kamu bilgi teknolojileri işletim ve bakım proje ve faaliyetleri özelinde dijital devlet ekosistemi paydaşlarına yol gösterici olarak kullanılmak üzere İşletim ve Bakım Rehberi geliştirilmiştir.