Yazılım Geliştirme

-A +A

TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, e-Devlet ekosistemine yön veren üst seviye strateji ve politika belgelerinde ve ulusal gündemde yer alan anahtar eylemlerin hayata geçirilmesini sağlayan stratejik, kritik ve Ar Ge içerikli dijital çözüm geliştirme projelerini yürütmek amacıyla Yazılım Geliştirme ve Tedariği alanında hizmetler sunmaktadır.

Yazılım geliştirme yaşam döngüsü içerisinde;

  • İhtiyaç Tanımlama ve Çözüm Planlama kapsamında yürütülen mevcut durum analizi, hedeflenen sistemi tanımı ve önceliklendirilmiş iş paketlerine uygun olarak yazılım gereksinimlerini oluşturur.

  • Mimari tasarım yapar.
  • Kodlama, kod gözden geçirme ve test faaliyetlerini gerçekleştirir.
  • Geliştirilen yazılımın kullanıcı arayüzleri, enstitü bünyesindeki kullanılabilirlik laboratuvarında insan bilgisayar ilişkisi dikkate alınarak tasarlanır ve kullanıcının kullanım konforu sağlanır.
  • Yaygınlaştırılmasına yönelik kullanıcı eğitimlerini bilgisayar başında uygulamalı olarak verir, eğitim materyallerini hedef kitlenin ihtiyaç ve beklentisi doğrultusunda hazırlar ve gerekli kullanıcı desteğini sağlar.
  • Değişim yönetimi ile proje izleme ve değerlendirme ve kontrolörlük danışmanlığı sağlayarak oluşturulan Yol Haritası veya Çalışma Modellerinin hayata geçirilmesine katkı sağlar.
  • Gerek yol haritasında önerilen proje ve faaliyetlerin hayata geçirilmesi noktasında gerekse projelerin hayata geçirilmesi kapsamında proje ve program yönetimi perspektifi ile alt yüklenici yönetimi ile birlikte çözüm safhalarının geçiş noktalarında tanımlanan güvence faaliyetlerini yürütür.

Bu hizmet alanında YTE kamu kurum ve kuruluşlarına aşağıda yer alan hizmetleri sunmaktadır:

  • Yazılım Geliştirme
  • Proje ve Program Yönetimi
  • İzleme ve Değerlendirme Danışmanlığı

PROJELER

Ürün Takip Sistemi (ÜTS)

Tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin uçtan uca takibi, denetim hizmetlerinin ve klinik mühendislik süreçlerinin sağlıklı ve etkili şekilde yürütülmesi için altyapı oluşturulması, ulusal ve özgün Ürün Takip ve İzleme Modeli ve bununla uyumlu bilgi sistemi geliştirilmektedir.

 

KAYS-kucuk

Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS)

Ajans desteklerinin etkili, şeffaf ve güvenilir şekilde yönetilmesi, anlık olarak izlenmesi ve raporlanabilmesi ile karar vericilere yol gösterecek bilgiler sunulmakta; tüm Türkiye çapında oluşturulan ortak Bağımsız Değerlendirici (BD) havuzu ile BD sürecinin daha etkin ve hesap verilebilir olması sağlanmaktadır.

 

Havza İzleme ve Değerlendirme Sistemi (HİDS)

Doğal kaynakların etkin yönetiminde Çölleşme, Erozyon, Sel, Taşkın gibi birbiri ile etkileşimli temaları birlikte değerlendirerek bütüncül politikaların oluşturulabilmesine yönelik altyapı sağlamak amacı ile Coğrafi tabanlı Havza İzleme ve Değerlendirme Sistemi geliştirilmiş, Türkiye’nin Çölleşme Modeli ve Risk Haritası oluşturulmuştur.

 

ButunlesikLogo-133x88

Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi

Devlet tarafından verilen tüm sosyal yardım bilgilerinin tek merkezde toplanması, daha adil kaynak dağıtımını sağlayacak bilgi sisteminin geliştirilmesi, sosyal yardım bilgilerinin bütüncül yönetimiyle sosyal yardım kararlarının etkinleştirilmesi sağlanmıştır.

EPDK Bilişim Sistemi Geliştirilmesi (EBİS) Projesi

Enerji Piyasası (Elektrik, Doğalgaz, Petrol ve LPG) verilerinin güvenlik ihtiyaçları da dikkate alınarak merkezi olarak yönetilmesinin sağlanması, piyasalarda yer alan aktörlerin yapmakla yükümlü oldukları bildirimlerin ve piyasalarda faaliyet göstermek üzere yapılan başvuruların elektronik ortamda alınması, istatiksel analiz ve raporlarla karar destek mekanizmalarına girdi sağlanması, iş süreçlerinin e-devlet uygulamalarıyla hızlandırılmıştır.