Yönetişim Planlama

-A +A

TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, kurum ve kuruluşların bilişim proje ve faaliyetlerinin belirli standartlara uygun olarak ilgili çerçeve modellerdeki iyi pratikler dikkate alınarak hedeflenen olgunluk ve kabiliyet seviyelerine uyumlu olarak varlık, süreç ve hizmetlerinin planlanması, karar mekanizmalarının kurgulanarak uygulamaya alınması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesini sağlamak amacıyla Yönetişim Planlama alanında hizmetler sunmaktadır.

Bu hizmet alanında aşağıda yer alan hizmetler sunulmaktadır:

  • Olgunluk Değerlendirme
  • BT Kapasite Analizi
  • BT Hizmet Yönetim Sistemi Kurulumu
  • Yazılım Yaşam Döngüsü Sistemi Kurulumu 

PROJELER

Sistem Odası Modernizasyonu

Kurumlara ait bilişim hizmetlerinin barındırıldığı sistem odasının fiziksel, sistem ve ağ bileşenlerinin kapasite kullanımlarının incelenmesi, iyileştirme önerilerinin belirlenmesi ile kurumun sunduğu bilişim hizmetlerine ait geleceğe dönük (1-5 yıl) kapasite, donanım ihtiyaç ve iş sürekliliği planlaması yapılmakta ve tespit edilen bulgular ve öneriler doğrultusunda rekabetçi bakış açısıyla teknik şartname oluşturma ve satınalma planlaması ve modernizasyon önerilerinin izleme değerlendirme rehberliği hizmetleri verilmektedir.

Yazılım Süreçlerinde Yüksek Olgunluk ve Üretim Hattı Geliştirme

Yazılım çözümleri geliştiren organizasyonlara yönelik uluslararası modellere ve standartlara, en iyi uygulama örneklerine (best practices) dayanan yazılım süreç iyileştirme faaliyetlerini desteklemek, sürdürülebilir ve kalıcı kılmak amacıyla gerekli eğitim, izleme, süreç uygulama ve nicel yönetim konularında çözüm üretilmesi amaçlanmaktadır.