Vizyon ve Hedefler

-A +A

Vizyonumuz

Etkin dijital dönüşüm politikalarının uygulamaya alınması amacıyla bilişim ekosisteminin gelişmesine katkı vererek ülkemizi referans noktası haline getiren öncü araştırma enstitüsü olmaktır.

Hedeflerimiz

  • Bilişim ekosisteminde ihtiyaç duyulan kabiliyetlerin geliştirilmesi amacıyla rehberleri ve referans modelleri geliştirmek ve rehberliğini sunmak
  • Kurumsal ve ulusal seviyede dijital dönüşüm ihtiyaçlarını kurumsal mimari perspektifiyle tanımlamak ve inovatif yaklaşımlarla çözümleri planlamak
  • Ulusal e-devlet politikalarında yer alan stratejik, kritik ve Ar Ge içerikli dijital dönüşüm projelerini yürütmek
  • Uluslararası dijital eğilimler ve gelişmeler takip edilerek yeni teknoloji alanlarında kapasite geliştirmek
  • Kamu ve özel sektördeki dijital dönüşüm çalışmalarının performans ve kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla politika araştırmaları yapmak ve planlama faaliyetlerine destek olmak