İhtiyaç Tanımlama ve Çözüm Planlama

-A +A

TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, bilgi toplumunun bir parçası olarak kamu kurum ve kuruluşlarının kurumsal ve ulusal seviyede bilgi ve iletişim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanmaları ve hizmet kalitesi yüksek, daha verimli, etkili ve şeffaf bir yapı ile faaliyet göstermeleri amacıyla İhtiyaç Tanımlama ve Çözüm Planlama alanında dijital dönüşüm ihtiyaçlarını çok disiplinli kurumsal mimari perspektifiyle tanımlama ve inovatif yaklaşımlarla çözümleri planlama kapsamlı hizmetler sunmaktadır.

 • Kurum ve kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilebilir ve sürdürülebilir e-Dönüşüm vizyonu ve uyumlu hedefleri belirler. Kurumların ve kuruluşların, çok yönlü ve çok disiplinli yaklaşım ile Mevcut Durum Analizini gerçekleştirir.
 • Mevcut durum analizi ile elde edilen tespitler ışığında kurum ve kuruluşların ihtiyaçları belirlenerek İhtiyaç Analizini gerçekleştirir, hedef ve stratejilerini Hedef Durum belirleme kapsamında oluşturur.
 • Kısa, orta ve uzun vade çözümlerin ön plana çıkarıldığı proje ve faaliyetlerden oluşan Yol Haritasını belirler. Gerekli durumlarda Teknik Şartname haline getirir.
 • Günün ve yakın geleceğin ihtiyaçlarını karşılandığını garanti altına alan Kurumsal ve/veya Ulusal İzleme ve Değerlendirme Çalışma ve Sistem Modelleri’ni ortaya koyar.

Bu hizmet alanında YTE kamu kurum ve kuruluşlarına aşağıda yer alan hizmetleri sunmaktadır.

 • Mevcut Durum Analizi
 • İhtiyaç Analizi
 • Hedef Durum Belirleme 
 • Ulusal ve Tematik Politika ve Strateji Planlama
 • BT Stratejisi Planlama
 • Yol Haritası Belirleme
 • Teknik Şartname Hazırlama

PROJELER

UDHB e-Devlet Eylem Planı Hazırlanması

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü ile 2016-2019 yıllarını kapsayan e-Devlet Eylem Planı ve İzleme Modeli geliştirilmiştir.

SAY2000i Yazılımının Yenilenmesi ve Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Danışmanlık Hizmeti

Türkiye’de kamu mali yönetimindeki karar alma süreçlerine etkin bilgi sağlayacak mali sistemin bütüncül ve entegre bir altyapıya ulaştırılması amacıyla T.C. Maliye Bakanlığı ve ilgili kapsamdaki paydaşları tarafından yürütülen mevcut süreç ve sistemlerin analizi ile Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi kapsamında ihtiyaçlar tanımlanmış ve yol haritası belirlenmiştir.

 

e-KOSGEB Projesi

Türkiye 2023 hedefleri doğrultusunda KOSGEB tarafından yönetilen destek programlarının daha etkin yürütülebilmesi için dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında mevcut ve hedef durum analiz çalışmalarının yürütülmesi, yol haritasının belirlenmesi ve KOSGEB e-Dönüşüm Planı’nın hazırlanması hedeflenmiştir.

 

TEİAŞ Projesi

Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ)’nin sorumluluk sahasında bulunan trafo merkezi ve iletim hattı projelerinin iş süreçlerinin merkezi bir veritabanından takip edilmesi, ilgili coğrafi nitelikli ve bu coğrafi nitelikleri tamamlayıcı türdeki evrakların/sayısal verilerin elektronik ortamda yönetilmesi ve yürütülmekte olan Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Projesi ile entegre şekilde çalışacak uluslararası standartlara uygun bir yazılım sisteminin kurgulanması için teknik gereksinimler tanımlanmakta ve yol haritası belirlenmektedir.

BTK Bilişim Yönetim Sistemi Danışmanlık Hizmeti

Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ)’nin sorumluluk sahasında bulunan trafo merkezi ve iletim hattı projelerinin iş süreçlerinin merkezi bir veritabanından takip edilmesi, ilgili coğrafi nitelikli ve bu coğrafi nitelikleri tamamlayıcı türdeki evrakların/sayısal verilerin elektronik ortamda yönetilmesi ve yürütülmekte olan Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Projesi ile entegre şekilde çalışacak uluslararası standartlara uygun bir yazılım sisteminin kurgulanması için teknik gereksinimler tanımlanmakta ve yol haritası belirlenmektedir.