Publications

-A +A
 • 2013 Publications
 • Güngör, M., K., Tümay, A., Sungur, M., Uzun, B., U., Tecik, Z., Koçak, H., G., Zeytinoğlu, D. (2013). Sosyal Yardım Yararlanıcılarının Belirlenmesine Yönelik Puanlama Formülü Geliştirilmesi (Puan) Projesi: Kapsam ve Metodoloji. VII. Sosyoloji Kongresi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2-5 Ekim.

  Güneş, F., Karagöl, E. T. (2013). PUAN Projesi: Sosyal Yardım Yararlanıcılarının Sosyolojik Özellikleri. Sosyal Yardım Yararlanıcılarının Belirlenmesine Yönelik Puanlama Formülü Geliştirilmesi (Puan) Projesi: Kapsam ve Metodoloji. VII. Sosyoloji Kongresi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2-5 Ekim.

  Yıldırım-Öcal, J., Eralp, A. (2013). PUAN Projesi: Sosyal Yardım Modellerinin Kavramsal Çerçevesi. VII. Sosyoloji Kongresi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2-5 Ekim.

  Atan, M., Serttaş, F., Ö. (2013). PUAN Projesi: Proje Destekleri ve Genel Sağlık Sigrtası (GSS) Modellerinin Kavramsal Çerçevesi. VII. Sosyoloji Kongresi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2-5 Ekim.

  Karagöl, T., E., Yıldırım-Öcal, J., Atan, M., Eralp, A., Güneş, F., Sungur, M. (2013). “Türkiye’de Sosyal Yardım Yararlanıcılarını Belirleyen Faktörler”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.

  Sungur, M., Çelebi-Başçı, G., Ertong, G., Uzun, B., C., Koçak, H., G:, Tecik, Z., Zeytinoğlu, D., Çakır, H., Camalan, A., Kocaoğlu, F., Öztürk, E., Erdost, T.  (2013). Protective and Preventive Services For Children An Assessment of Turkey (Poster Presentation). 11th European Sociological Association Conference, 28-31 August, Turin, Italy.

  Tecik, Z. (2013). Fatherhood Experiences of Lower-Middle Class Men: The Case of Eskişehir, Turkey. 11th European Sociological Association Conference, 28-31 August, Turin, Italy.

  Zeytinoğlu, D. (2013). Invisible Mothers: Case of Ankara Women’s Prison. 11th European Sociological Association Conference, 28-31 August, Turin, Italy.

  Yüksel E., Sevil, S. G., Afyonluoğlu, M., Aydın, A., Tümay, A. & Güngör, M. K. (2013). Change Management in e-Transformation Projects Case Study From Turkey. International Journal of eBusiness and eGovernment Studies, 5(2), 12-23.

  Afyonluoğlu, M., Aydın, A., Sevil, S. G., Yüksel, E. & Güngör, M. K. (2013). An e-Government Project Management Approach with e-Transformation Perspective, International Journal of eBusiness and eGovernment Studies, 5(2), 99-111.

  Dogrusoz, U., Belviranli, M. E. & Dilek, A. (2013). CiSE: A Circular Spring Embedder Layout Algorithm. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 19(6), 953-966.

  Suloglu, S., Aktunc, R. & Yucefaydali, M. (2013). Verification of Variable Service Orchestrations Using Model Checking. The International Symposium in Software Testing and Analysis (ISSTA), 15 Temmuz, Lugano, İsviçre.

  Günel, B. D., Erdoğan, O., Dikici, A., Çağlayan, K. Ö. & Güngör, M. K. (2013). Learner Control Charts: A Structured Way For Finding Common Causes With Decision Trees,  European System, Software & Service Process Improvement & Innovation (EuroSPI 2013), 26 Haziran, Dundalk, İrlanda.

  Güner, H., Ünal, G., Özen, N., İnal, Y., Güngör, M. K. (2013). Büyük Ölçekli Yazılım Geliştirme Projelerinin Kullanıcı Eğitimlerinde Farklı Eğitim Modellerinin Eğitim Memnuniyetine Etkisi, Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), 6-8 Haziran, Erzurum, Türkiye.

  Yürekten, Ö. & Sağıroğlu, Ş. (2013). Güvenli Yazılım Geliştirme ve Tehdit Modelleme. 1st International Symposium on Digital Forensics and Security (ISDFS’13), Elazığ, Türkiye.

  Sevil, S. G. & Güngör, M. K. (2013). Strategic Approaches to Requirements Analysis in E-Government Software Development Projects. International Conference on e-Business and e-Goverment, 27 Nisan, İzmir, Türkiye.

  Afyonluoğlu, M. & Güngör, M. K. (2013). Project Management Approach in E-Transformation Projects. International Conference on e-Business and e-Goverment, 27 Nisan, İzmir, Türkiye.

  Aydın, A. & Güngör, M. K. (2013). Returns on E-Government Projects: Institutional and National Aspects. International Conference on e-Business and e-Goverment, 27 Nisan, İzmir, Türkiye.

  Yüksel, E. & Güngör, M. K. (2013). Change Management in E-Transformation Projects: Case Study from Turkey. International Conference on e-Business and e-Goverment, 27 Nisan, İzmir, Türkiye.

  Sirin, Y. & Demirci, M. F. (2013). Nesne Tanıma İçin Çember Doldurma Oranı Tanımlayıcısı. 21th IEEE Signal Processing, Communications and Applications Conference, 24-26 Nisan, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. 

 • 2012 Publications
 • Günel, B. D., Erdoğan, O., Doğan, G. H., Çağlayan, K. Ö. & Tümay, A. (2012). Sistem Testlerinde İstatistiksel Süreç Kontrolünün Kullanımı. 6. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS 2012), Ankara, Türkiye.

  Aydın, A. & Afyonluoğlu, M. (2012). Kamuda Kurumsal e-Dönüşüm Süreci: Devlet Malzeme Ofisi (DMO). 29. Ulusal Bilişim Kurultayı, 21-23 Kasım, Ankara, Türkiye.

  Gönültaş, R., Alim, D., Narmanlı, M., Dikici, A., Tümay, A. & Akın, M. (2012). Sağlık Tesisi Karnesi Uygulamasında İş Zekası Araçlarının Kullanımı. IX. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi, 15-17 Kasım, Antalya, Türkiye.

  Günel, D. B. & Şenkul, P. (2012). Integrating Semantic Tagging with Popularity Based Page Rank for Next Page Prediction. 27th International Symposium on Computer and Information Sciences, 3-5 Ekim, Paris, Fransa.

  İnal, Y., Ünal, G., Aydin Ö., Özen, N., Tekin, İ., Dikici, A., & Tümay, A. (2012). Impact Assessment Of Trainer Training Model In Large-Scaled Govermental Software Development Project. 3rd International Conference on New Trends in Education, 26-28 Nisan, Antalya, Türkiye.

  Gunel, B. D. & Senkul, P. (2012). Investigating the Effect of Duration, Page Size and Frequency on Next Page Recommendation with Page Rank Algorithm. Fifth ACM International Conference On Web Search and Data Mining (WSDM), 8-12 Şubat, Seattle, ABD.

  İnal, Y., Dikici, A., Tümay, A., Güngör, M. K., & Dinçer, K. (2012). Evaluating Nationwide Scattered End-User Involvement in Governmental Software Project with Empirical Evidence. 3rd International Conference on Information Management and Evaluation, Ankara, Türkiye.

 • 2011 Publications
 • İnal, Y., Dikici, A., Güngör, M. K., & Dinçer, K.(2011). Büyük ölçekli kurumsal yazılım geliştirme projelerinde penetrasyonun başarıya etkisi. 5. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS 2011), Ankara, Türkiye.

  Sungur, M., Çelebi-Başçı, G., Uzun, B., C., Koçak, H., G:, Tecik, Z., Uyar, E. (2011). “Sosyal Hizmet Alanında Süreç ve Teknoloji Kurumsal Eğitim Faaliyetlerinin Önemi: SÇEK Örneği”, Sosyal Hizmet Sempozyumu 2011, 50. Yılında Türkiye’de Sosyal Hizmet Eğitimi: Sorunlar, Öncelikler ve Hedefler, 15-16 Aralık, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Beytepe.

  İnal, Y., & Cagiltay, K. (2011). “Making Children Actively Immersive in Educational Games: Physically Interactive Serious Game Design Case”, ED-MEDIA 2011-World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications Conference, Lizbon,Portekiz (2011)

 • 2009 and before
 • Sağlam, A. & Temizel, A. (2009). Real-Time Adaptive Camera Tamper Detection for Video Surveillance. IEEE International Conference on Advanced Video and Signal Based Surveillance (AVSS), Genova, İtalya.

  Celebi, M.B., Kara, A., Akar, B., Tümay, A., & Dinçer, K. (2009). “A New Approach to Threat Tracking on ESM Systems by Using Kalman Filters”,  IEEE 17th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU 1009), Antalya, Turkey (2009).

  Yürekten, Ö., & Bilge, H. Ş. (2009). “Modeling A Hierarchical Database With XML”,  Journal of The Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 24(4): 629-639.

  Akar, B., Günalp, K., Yürekten, Ö., Kara, A., Tümay, A., & Dinçer, K. (2009). “Sarf Edilebilir Karşı Tedbir Atım Sisteminin Etkinliğinin Arttırılması”, 3. Savunma Uygulamaları ve Simülasyon Konferansı (USMOS 2009), Ankara, Turkey (2009).

  Yürekten,Ö., Dinçer, K., Akar, B., Sungur, M., & Özbudak, E. (2006). "Migrating a Hierarchical Legacy Database Application onto an XML-Based Service-Oriented Web Platform", in the Proc.of ISCIS'06 (The 21st International Symposium on Computer and Information Systems), November 2006, İstanbul, TURKEY, Lecture Notes in Computer Science (LNCS) Vol.4263, pp.645-654, Springer-Verlag 2006.

  Tümay, A., Dinçer, K., Yürekten, Ö., Sungur, M., Dikici A., & Tambağ Y. (2006). "A Metadata Repository Model to Integrate Heterogeneous Databases of Hardware Dependent Legacy Systems", in the Proc.of ADVIS'06 (Fourth Biennial International Conference on Advances in Information Systems), October 2006, İzmir, TURKEY, Lecture Notes in Computer Science (LNCS) Vol.4243, pp.149-157, Springer-Verlag 2006.

  Akar, B., Dinçer, K., & Tümay, A. (2005). "Yazılım Ürün ve Süreç Ölçümlerinin Otomasyonu", in the Proc. of UYMS'05, TMMOB Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu, September 2005, ANKARA.

  Dinçer, K., Acar, E., Özbudak, E. (2005). Sungur, M., & Tümay, A., "The Critical Edge Between Project Success and Failure: Effective Requirements Engineering," in the Proc. of BİLTEK 2005, June 2005, ESKİŞEHİR.;

  Tümay, A., & Dinçer, K. (2005). "Disaster Simulators for National Crisis Management Center of Turkey," Environmental Systems Research Institute (ESRI) User Conference, July 8-12, 2002, San Diego, CA USA.

  Tümay, A., Dincer, K., & Tanyer, S. (2002). "Usage of GIS and RS Technologies in Disaster Management," in Proc. of 2002 IEEE Int. Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS 2002) and the 24th Canadian Symposium on Remote Sensing, Toronto, Ontario, CANADA, June 24-28, 2002.

  Yürekten, Ö., Dinçer, K., Tanyer, S., & Ingec, T. (2002). "İşaret Karakteristikleri Kütüphanesi Uygulama Yazılımı," 10.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU 2002) Kitapçığı, 12-14 Haziran 2002, Pamukkale, DENİZLİ, sf. 676-680.

  Tümay, A., Dinçer, K., & Avci, O., Demirsoy, M., Erdem, A., Yürekten, Ö., Sungur, M., Erdem, A., & Özbudak, E. (2002). "Information System Infrastructure for a National Crisis Management Center," in Proc. of TIEMS 2002 Conference (9th Int. Conference of International Emergency Management Society), Waterloo, Ontario, CANADA, May 14-17, 2002.

  Dinçer, K., Manap, M., & Avcı, O. (2001). "Açık kaynak kodlu ve web-tabanlı teknik destek yardım masası yazılımı," 7.Türkiye'de İnternet Konferansı (inet-tr'2001), Kasım 2001, İSTANBUL.

  Dinçer, K., & Oktay, D. (2001). "AWACS: Havadan ihbar ve kontrol sistemi. M5 Savunma ve Strateji (M5 Defence & Strategy)", Sayı 100, Eylül 2001, sf. 20-23.

  Erdem, A., & Dinçer, K. (2001). "IEEE/EIA 12207 Yazılım Yaşam Döngüsü Standardı," Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XXII. Ulusal Kongresi (YA/EM'01), 4-6 Temmuz, 2001, Gazi Üniversitesi, ANKARA.

  Manap, M., Dinçer, K., Tümay, A. (2001). & Demirsoy, M., "Web-Tabanlı Kampüs Coğrafi Bilgi Sistemi," Akademik Bilisim 2001 (AB-2001), February 1-2, 2001, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, SAMSUN.