Açık Devlet/Açık Veri Paneli

-A +A

Başbakanlık ve TÜBİTAK-BİLGEM-YTE (Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü)  işbirliği ile 20 Mart 2013 tarihinde “Kamu Yönetiminde Gelişen Trendler: Açık Devlet ve Açık Veri” konulu panel TÜBİTAK Başkanlık Binası Feza Gürsey Konferans salonunda düzenlenmiştir.

Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı desteği ile gerçekleştirilen panele Kamu Kurumlarından Strateji Geliştirme ve Bilgi İşlem Daire Başkanları ve uzmanları düzeyinde 121 kişilik katılım sağlanmıştır.

Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı, Başbakanlık e-Devlet Danışma Grubu Başkanı, TÜBİTAK-BİLGEM-YTE Enstitü Müdürü, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başmüfettişi, Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanı, Başbakanlık Teftiş Kurulu Müfettişi ve TÜBİTAK-BİLGEM-YTE e-Dönüşüm Uzmanları konuşmaları ve sunumları ile katkı sağlamışlardır.

Amerika Birleşik Devletleri Yönetim ve Bütçe Ofisi’nden Hükümet Bilgi Teknolojileri Uzmanı ile Portföy Yöneticisi video konferans aracılığı ile panele katkıda bulunmuşlardır.

Panelde Açık Devlet ve Açık Veri kavramları konularında bilgi paylaşılmış, Açık Devlet ve Açık Veri konularında Türkiye’nin ve ABD’nin deneyimlerine yer verilmiştir.

Panel programına, panelde yer alan sunumlara, videolara, resimlere ve katılımcı listesine aşağıdaki bağlantılardan erişebilirsiniz.

Panel Programı:

  • “Açık Devlet Açık Veri Sunumu”

Araştırmacı, TÜBİTAK BİLGEM YTE

  • “Açık Veri ve OGP Sunumu”

Başbakanlık Başmüfettişi, Başbakanlık Teftiş Kurulu

  • “Yolsuzlukla Mücadele Strateji Planı Sunumu”

Başbakanlık Müfettişi, Başbakanlık Teftiş Kurulu

  • “Bilgi Toplumu Stratejisi ve Kamu Bilgisinin Paylaşımı Sunumu”

Bilgi Toplumu Dairesi Başkanı, Kalkınma Bakanlığı

  • “Yolsuzlukla Mücadele Strateji Planı Bilgi Notu1”

Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı

  • “Yolsuzlukla Mücadele Strateji Planı Bilgi Notu 2”

Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı

  • “Creating Effective Cloud Computing Contracts for the Federal Government”

Chief Acquisition Officers Council-CIO Council

  • “Digital Government: Building A 21st Century Platform To Better Serve The American People”

The White House, Washington

  • “Federal Cloud Computing Strategy”

U.S. Chief Information Officer, The White House, Washington