Akademik Yayınlar

-A +A

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ


YAYIN YILI

YAYIN BAŞLIĞI

YAYINLANDIĞI YER

2016 Ölçeklenebilir, Yüksek Erişilebilir ve Performanslı Bir Takip ve İzleme Sistemi Mimarisi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma 10. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS 2016)
2016 Bulut-tabanlı Ortamda Yürütülen Bir Yazılım Performans Testi Deneyimi 10. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS 2016)
2016 The Use of Maturity/Capability Frameworks for Healthcare Process Assessment and Improvement 16th International SPICE Conference (SPICE 2016)
2015 Bilgi Hasatlaması Yöntemleri ve Kişisel Bilgi Hasatlaması 8. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı (ISCTurkey 2015)
2015 Run-time Calculation of COSMIC Functional Size via Automatic Installment of Measurement Code into Java Business Applications Euromicro Conference series on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA)
2015 Görsel Nitelik Öğrenmede Alt-Düzey Özniteliklerin Karşılaştırılması (A Comparison of Low-level Features for Visual Attribute Recognition) Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı
2015 Opinion Mining of Microblog Texts on Hadoop Ecosystem International Journal of Cloud Computing
2014 Investigating Defect Prediction Models for Iterative Software Development When Phase Data is Not Recorded – Lessons International Conference on Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering

DİJİTAL DÖNÜŞÜM


YAYIN YILI

YAYIN BAŞLIĞI

YAYINLANDIĞI YER

2016 Iterative software fault prediction with a hybrid approachZ ECEG2016
2016 Monitoring and Evaluation Model of National e-Government Strategy and Action Plan: The Case of Turkey ECEG2016
2016 Kamu Kurumları İçin Bir e-Dönüşüm Planlama Modeli 10. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS 2016)
2014 Conceptual Framework of Developing a Scoring Formula to Determine the Social Aid Beneficiaries in Turkey: A Social Aid Model 12. Eurasia Business and Economics Society (EBES) Konferansı
2013 Change Management in e-Transformation Projects Case Study From Turkey International Journal of eBusiness and eGovernment Studies
2013 An e-Government Project Management Approach with e-Transformation Perspective International Journal of eBusiness and eGovernment Studies

YAZILIM KALİTE YÖNETİMİ


YAYIN YILI

YAYIN BAŞLIĞI

YAYINLANDIĞI YER

2016 Iterative software fault prediction with a hybrid approach Applied Soft Computing
2016 Form Tasarımında Birincil ve İkincil Düğme Kullanımının Kullanıcı Performansına ve Memnuniyetine Etkisi 10. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS 2016)
2016 Challenges of Software Process and Product Quality Improvement: Catalyzing Defect Root-Cause Investigation by Process Enactment Data Analysis Software Quality Journal
2015 A comparison of some soft computing methods for software fault prediction Expert Sytems with Applications
2015 Software Fault Prediction Using Fuzzy Inference System And Object-Oriented Metrics The 13th IASTED International Conference on Software Engineering
2014 Software Fault Inference Based on Expert Opinion 7th International Conference on Computer Science and Information Technology