Araştırma Serisi

-A +A

Türkiye’de e-Devlet: Genel Görünüm Raporu

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de mevcut e-Devlet politikası ve bu alanda yürütülen faaliyetler hakkında güncel bilgileri derleyerek, bu bilgiye ulusal ve uluslararası merciler tarafından erişimi kolaylaştırmaktır.

Raporda, aşağıdaki başlıklarda paylaşım kapsanmaktadır:

 • e-Devlet politikası ve yönetişim yapısı
 • Ortak altyapılar, standartlar ve uygulamalar
 • Ulusal portal (e-Devlet Kapısı)
 • Kamu bilişim yöneticiliği
 • Çevrimiçi elektronik hizmet örnekleri
 • e-Katılım
 • Açık devlet / açık veri
 • Siber güvenlik

Çalışma, uluslararası e-Devlet endeks çalışmalarının (Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Waseda Üniversitesi) yaklaşımını referans almakta olup, içerik internette açık erişimi olan kaynaklar referans alınarak TÜBİTAK-BİLGEM-YTE Dijital Dönüşüm Uzmanları tarafından hazırlanmıştır. Çalışmanın temel motivasyonu, Türkiye’de e-Devlet çalışmalarına yönelik doğru ve güncel bilgiyi Türkçe ve İngilizce olarak derleyerek erişilebilir kılmaktır. Çalışma içeriği periyodik olarak güncellenecek ve diğer kurumlar ile paylaşılacaktır. Mevcut çalışma, raporun 2. sürümüdür.

Rapor içeriği ile ilgili değerlendirmelerinizin bildirimi için epid.yte@tubitak.gov.tr adresini kullanabilirsiniz. İçerik değişiklikleri için referans alınması istenen kaynaklar ile birlikte paylaşımda bulunulması beklenmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Açık Veri Araştırmaları

Açık veri, dünyada ve ülkemizde e-Devlet alanında öne çıkan gündemler arasında yer almaktadır. Türkiye’de açık veri konusu ile ilgili eylemlere 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı’nda ve 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer verilmiştir. Bu eylemlerden de yola çıkılarak;

 • Açık veri tanımı,
 • Türkiye’de ve dünyada açık veri konusunda yapılan çalışmalar,
 • Açık veri girişimi oluşturulurken izlenecek aşamalar ve karşılaşılabilecek riskleri

kapsayan bir araştırma gerçekleştirilerek, konu ile ilgili sunum hazırlanmıştır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.