Veri ve Bilgi Mühendisliği

-A +A

YTE, kamu kurum ve kuruluşlar için mevcut durum tespiti yapar; sosyal, iktisadi ve idari modellerin altyapısını oluşturur. Sosyal Ar-Ge projeleri için uygun araştırma mimarisini tasarlar, nitel araştırma tekniklerini kullanır, nicel analizlere temel oluşturacak verilerin birincil ve ikincil veri kaynaklarından temin edilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirir. Çalışmalarında istatistiksel, ekonometrik ve sosyolojik yöntemler kullanır. Verilen analiz sonucu karar alıcılara politika önerisi ve yol haritası sunar. e-Devlet uygulamaları ve bunlara ilişkin sosyal ve iktisadi modelleri kurgular ve alan uzmanlığı desteği verir.

Bunun yanında kurumların mekansal veri altyapılarına yönelik tanımlama hizmetleri, kurumların coğrafi bilgi sistemleri alt yapılarına yönelik teknik izleme ve değerlendirme hizmetleri ile coğrafi veri yönetimine yönelik hizmetler sağlar.