Yazılım Sistemleri Mühendisliği

-A +A

YTE,yazılım geliştirme yaşam döngüsü içerisinde, mevcut durum analizi yapar, hedeflenen sistemi tarifler ve iş paketlerini belirleyerek önceliklendirir. Mevcut durum analizinde elde edilen bulgular ışığında yazılım gereksinimlerini oluşturur; mimari, üst düzey ve detay yazılım tasarımlarını yapılandırır; kodlama, kod gözden geçirme ve test faaliyetlerini gerçekleştirir. Geliştirilen yazılım sistemlerinin  yaygınlaştırılmasına yönelik kullanıcı eğitimlerini bilgisayar başında uygulamalı olarak verir, eğitim materyallerini hedef kitlenin ihtiyaç ve beklentisi doğrultusunda hazırlar ve gerekli kullanıcı desteğini sağlar.