Yazılım ve Veri Mühendisliği

-A +A

Yazılım Sistemleri Mühendisliği

YTE,yazılım geliştirme yaşam döngüsü içerisinde, mevcut durum analizi yapar, hedeflenen sistemi tarifler ve iş paketlerini belirleyerek önceliklendirir. Mevcut durum analizinde elde edilen bulgular ışığında yazılım gereksinimlerini oluşturur; mimari, üst düzey ve detay yazılım tasarımlarını yapılandırır; kodlama, kod gözden geçirme ve test faaliyetlerini gerçekleştirir. Geliştirilen yazılım sistemlerinin  yaygınlaştırılmasına yönelik kullanıcı eğitimlerini bilgisayar başında uygulamalı olarak verir, eğitim materyallerini hedef kitlenin ihtiyaç ve beklentisi doğrultusunda hazırlar ve gerekli kullanıcı desteğini sağlar.

Yazılım Süreç Yönetimi  

YTE, yazılım organizasyonlarına yönelik yetenek ve olgunluk değerlendirme faaliyetlerinde bulunur ve bu kapsamda süreç iyileştirme hizmetleri sunar. Kıymetlendirme, sertifikasyon, eğitim ve işbirlikleri alanlarında çalışmalar yürütmeyi hedefler.

Veri ve Bilgi Mühendisliği    

YTE, kamu kurum ve kuruluşlar için mevcut durum tespiti yapar; sosyal, iktisadi ve idari modellerin altyapısını oluşturur. Sosyal Ar-Ge projeleri için uygun araştırma mimarisini tasarlar, nitel araştırma tekniklerini kullanır, nicel analizlere temel oluşturacak verilerin birincil ve ikincil veri kaynaklarından temin edilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirir. Çalışmalarında istatistiksel, ekonometrik ve sosyolojik yöntemler kullanır. Verilen analiz sonucu karar alıcılara politika önerisi ve yol haritası sunar. e-Devlet uygulamaları ve bunlara ilişkin sosyal ve iktisadi modelleri kurgular ve alan uzmanlığı desteği verir.

Bunun yanında kurumların mekansal veri altyapılarına yönelik tanımlama hizmetleri, kurumların coğrafi bilgi sistemleri alt yapılarına yönelik teknik izleme ve değerlendirme hizmetleri ile coğrafi veri yönetimine yönelik hizmetler sağlar.

İş Zekası Uygulamaları

YTE, iş zekası uygulamaları için ihtiyaçları belirler, analizleri yürütür, iş zekası teknik çözümlerini ve mimari tasarımını yapar ve gerçekleştirir, merkezi veya dağıtık veri ambarını tasarlar, veri ambarında bulunan verileri yönetir, veriler üzerinde analizler yapılmasını ve ihtiyaç duyulan raporların alınmasını sağlar. Ana veri yönetimi, veri kalitesi yönetimi ve büyük veriler için gerekli altyapıyı oluştururarak çalışmaları gerçekleştirir.