2019-2022 Ulusal Akıllı Kentler Stratejisi ve Eylem Planı Projesi Başlamıştır