2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı Resmi Gazete'de yayımlandı