Akıllı Kentler Strateji Geliştirme Çalıştayı Gerçekleştirilmiştir