Akıllı Şehir Olgunluk Değerlendirme Modeli Uygulaması Konya ve İstanbul'da Yürütülmektedir