2021 Çevrim içi Staj Programı Yüksek Memnuniyet Ortalaması ile Tamamlandı

-A +A

TÜBİTAK BİLGEM YTE’de yaz stajını yapan öğrencilere yönelik iki dönem halinde düzenlenen çevrimiçi eğitim programında stajyerleri iş hayatına hazır hale getirmek amacıyla bilgi ve tecrübe aktarımı amaçlanmıştır. Verilen eğitim ve proje ödevleri ile stajyerlerin iş hayatına daha hazır hale gelmesi yönünde yetkinlikler kazandırılmıştır. Yazılım Geliştirme Uzmanlığı ve Dijital Dönüşüm Uzmanlığı olmak üzere iki ayrı başlıkta gerçekleşen eğitim programının genel memnuniyet ortalaması %95,18'dir.