Akıllı Kent Bilgi Paylaşım Portali Kullanıma Açıldı

-A +A

2019-2022 Ulusal Akıllı Kentler Stratejisi ve Eylem Planı Projesi kapsamında kamu kurumları, özel sektör, akademi ve Sivil Toplum Kuruluşları gibi Akıllı Kent ekosistemi paydaşları arasında bilgi paylaşımı sağlamak amacıyla oluşturulan Akıllı Kentler Bilgi Paylaşım Portali (www.akillikent.gov.tr) hizmete sunulmuştur.

Akıllı Kent Bilgi Paylaşım Portali ile;

  • 2019-2022 Ulusal Akıllı Kentler Stratejisi ve Eylem Planı Projesi’ni tanıtmak, projenin safhaları, durumu ve çıktıları hakkında bilgi vermek,
  • Akıllı Kent bileşenleri ile bu bileşenler altında yer alan tema ve uygulamalar hakkında bilgi vermek,
  • Türkiye ve dünyada hayata geçirilen örneklerin yaygınlaşmasına yönelik farkındalık oluşturmak,
  • Akıllı Kentler ile ilgili konularda eğitim, seminer, çalıştay gibi etkinlikleri yaygınlaştırmak ve
  • Ekosistem paydaşları arasında forum vb. aracılığıyla birlikte çalışma ortamı oluşturmak hedeflenmektedir.