Akıllı Kentler Stratejik Bakış Atölye Çalışması Gerçekleştirildi

-A +A

2019- 2022 Ulusal Akıllı Kentler Stratejisi ve Eylem Planı Projesi strateji geliştirme çalışmaları kapsamında Fraunhofer Enstitüsü’ne bağlı Smart Society Academy’nin moderatörlüğünde “Stratejik Bakış” konulu atölye çalışması TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü proje ekibi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Akıllı Şehirler ve Coğrafi Teknolojiler Daire Başkanlığı yetkililerinin katılımı ile düzenlenmiştir.

2 gün süresinde gerçekleştirme stratejileri, finansal yönetim, yönetişim, veri yönetimi, izleme ve değerlendirme, organizasyon ve akıllı kent örnek uygulamalarıyla ilgili bilgi aktarımı sağlanmıştır. Atölye çalışmaları kapsamında vizyon, misyon ve hedef belirleme, finans, politika ve destekleyici eylemlerin belirlenmesi, çözüm örnekleri üzerinden etki değerlendirmesi ve paydaş analizi çalışmaları gerçekleştirilmiştir.