Akıllı Kentler Stratejik Bakış Çalıştayı Gerçekleştirilmiştir

-A +A

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın politika sahipliğinde, ülkemizde Akıllı Kentler alanında strateji, hedef ve eylem bazında yol haritasının belirlenmesi amacıyla TÜBİTAK-BİLGEM-YTE tarafından yürütülmekte olan “2019 - 2022 Ulusal Akıllı Kentler Stratejisi ve Eylem Planı Projesi” strateji geliştirme çalışmaları kapsamında 8-9 Kasım 2018 tarihlerinde “Akıllı Kentler Stratejik Bakış Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir.

Çalıştayda, Akıllı Kentler Stratejisi ve Eylem Planı Sürüm 1 ve Performans Göstergeleri Taslakları, paydaşlar ile paylaşılmıştır. Tüm ekosistemi ilgilendiren 26 Eylem katılımcılara sunulmuş, katılımcılardan görüş ve öneriler alınmıştır.

Çalıştaya, merkezi yönetim, yerel yönetim, özel sektör ile sivil toplum kuruluş temsilcileri ve akademisyenler davet edilmiş, 66 kurum/kuruluştan 180 temsilci katılım sağlamıştır. Hazırlanan eylemlerin adı ve kısa açıklaması verilerek, sorumlu ve ilgili olarak belirlenen kurum ve kuruluşlar sunulmuştur. Eylemlerin üst seviye uygulama adımlarının üzerinden geçilerek geliştirilmesi ve düzenlenmesi için katılımcılardan görüş ve öneriler alınmıştır.