Akıllı Şehir Olgunluk Değerlendirme Modeli Uygulaması Konya ve İstanbul'da Yürütülmektedir

-A +A

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın politika sahipliğinde, ülkemizde Akıllı Şehirler alanında strateji, hedef ve eylem bazında yol haritasının belirlenmesi amacıyla TÜBİTAK-BİLGEM-YTE tarafından yürütülmekte olan “2019 - 2022 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı Projesi” çalışmaları kapsamında geliştirilen Akıllı Şehir Olgunluk Değerlendirme Modeli kullanılarak Konya Selçuklu ilçesi ve İstanbul Beyoğlu ilçesinde Akıllı Şehir kapsamlı yönetim ve uygulama kabiliyetleri değerlendirilmesi çalışmaları yürütülmektedir.

Aralık ayında tamamlanması hedeflenen 4 haftalık çalışmada; kamu kurumlarının taşra teşkilatları, ilçe ve büyükşehir belediyeleri ve özel sektör temsilcilerinden oluşan paydaşların katılımıyla yürütülen çalışmalarda Beyoğlu ve Selçuklu ilçelerinin Akıllı Şehir olgunluğuna yönelik belirlemelerde bulunulmaktadır.

Tüm şehirlerin olgunluklarının birlikte gelişiminin güvence altına alınması amacıyla ortak bir dil ve sistematik bir yapı oluşturan ülkeye özgü olarak geliştirilen Akıllı Şehir Olgunluk Değerlendirme Modeli ile bir şehrin Akıllı Şehir Kabiliyetleri değerlendirilerek Akıllı Şehir olgunluk seviyesi tespit edilmekte ve olgunluk seviyesinin iyileşmesi için öneriler sunulmaktadır. Model ile yerel yönetim Akıllı Şehir ekosistem paydaşlarının Akıllı Şehir dönüşümlerinin yapısal, standart, tutarlı, etkin ve verimli bir şekilde yapılmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Fotoğraflar