Bilgi Teknolojileri (BT) Hizmetleri İşletim ve Bakım Eğitimi Verilmiştir

-A +A

TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) tarafından 26-27 Mart 2018 tarihinde, TPAO, Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı kurumlarının katılımı ile iki tam gün süren “Bilgi Teknolojileri (BT) Hizmetleri İşletim ve Bakım Eğitimi” verilmiştir.

Eğitime, kamu kurumlarının Bilgi Teknolojileri altyapısının işletimi ve bakımından sorumlu Sistem Yönetimi, Bilişim Ağları Yönetimi, Bilgi Güvenliği Yönetimi, Donanım ve Teknik Destek, Veri Yönetimi, Kimlik Yönetimi gibi alanlarında çalışan toplam 15 kişi katılmıştır.

Eğitim, kamu kurumlarına BT varlıklarının işletim ve bakım faaliyetlerinde rehberlik yapma, kurumların bu konuda olgunluklarını arttırıcı referans rol, işleyiş, iş akışı ve çıktılar ile ilgili bilgi aktarımı amacı ile YTE tarafından Ocak 2017’de yayınlanan İşletim ve Bakım Rehberi odağında gerçekleşmiştir. İşletim ve Bakım Rehberi, her türlü uygulama, donanım, ağ, veri tabanı, arşiv vb. BT varlıklarının sağlıklı bir şekilde işletilmesini, BT hizmetlerini kullanan iş alanlarına ve müşterilere sorunsuz sunum sağlamak amacıyla gerçekleştirilen operasyon ve destek çalışmalarını ve BT varlıklarının devamlı olarak sağlıklı ve güvenli çalışmasını garanti etmek üzere düzenli / dönemsel olarak gerçekleştirilen faaliyetleri kapsamaktadır.

Eğitim kapsamında, İşletim ve Bakım Rehberi tanıtılarak, bu rehberin kurumlarda kullanımına dair pratik çalışmalar yapılmıştır.