Bilgi Teknolojileri (BT) Hizmetleri İşletim ve Bakım Eğitimi Verilmiştir

-A +A

TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) tarafından 16-17 Nisan 2019 tarihinde TSE, Aselsan, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Inteltek, Milli Savunma Üniversitesi, TÜBİTAK BİLGEM, Turkcell, Türk Telekom kurumlarının katılımı ile iki tam gün süren “Bilgi Teknolojileri (BT) Hizmetleri İşletim ve Bakım Eğitimi” verilmiştir.

Eğitime, kamu kurumlarının Bilgi Teknolojileri altyapısının işletimi ve bakımından sorumlu, Varlık Yönetimi, Operasyon Yönetimi, Değişiklik Yönetimi, Konfigürasyon Yönetimi, Çağrı(Arıza/Kesinti ve İstek) Yönetimi, Hizmet Sürekliliği Yönetimi, Altyapı Yönetimi, Kimlik ve Erişim Yönetimi, Hizmet Seviyesi Yönetimi, Hizmet Erişilebilirlik Yönetimi gibi kabiliyet alanlarında çalışan toplam 16 kişi katılmıştır.

Eğitim, kamu kurumlarına BT varlıklarının işletim ve bakım faaliyetlerinde rehberlik yapma, kurumların bu konuda olgunluklarını arttırıcı referans rol, işleyiş, iş akışı ve çıktılar ile ilgili bilgi aktarımı amacı ile YTE tarafından Mart 2019’de yayınlanan İşletim ve Bakım Rehberi odağında gerçekleşmiştir. İşletim ve Bakım Rehberi, her türlü uygulama, donanım, ağ, veri tabanı, arşiv vb. BT varlıklarının sağlıklı bir şekilde işletilmesini, BT hizmetlerini kullanan iş alanlarına ve müşterilere sorunsuz sunum sağlamak amacıyla gerçekleştirilen operasyon ve destek çalışmalarını ve BT varlıklarının devamlı olarak sağlıklı ve güvenli çalışmasını garanti etmek üzere düzenli / dönemsel olarak gerçekleştirilen faaliyetleri kapsamaktadır.

Eğitim kapsamında, İşletim ve Bakım Rehberi tanıtılarak, bu rehberin kurumlarda kullanımına dair pratik çalışmalar yapılmıştır.