Bilgi Teknolojileri (BT) Hizmetleri Veri Merkezi Eğitimi Verilmiştir

-A +A

TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) tarafından 28 Mart 2018 tarihinde, TPAO, Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı kurumlarının katılımı ile iki tam gün süren “Bilgi Teknolojileri (BT) Hizmetleri Veri Merkezi Eğitimi” verilmiştir.

Eğitime, kamu kurumlarının Veri merkezi veya sistem odası gibi kritik alanlardan sorumlu BT Yöneticisi (Admin), Veri Merkezi Yönetimi, Acil Eylem Sorumluları, Veri Koruma, Donanım ve Teknik Destek, Bina hizmetleri, Bilgi Güvenliği Yönetimi, Bilişim Ağları Yönetimi, Veri Yedekleme Yönetimi gibi alanlarda çalışan toplam 13 kişi katılmıştır.

Eğitim, kamu kurumlarına BT varlıklarının işletim ve bakım faaliyetlerinde rehberlik yapma, kurumların bu konuda olgunluklarını arttırıcı referans rol, işleyiş ve çıktılar ile ilgili bilgi aktarımı amacı ile YTE tarafından Mart 2018’de yayınlanan Veri Merkezi Rehberi odağında gerçekleşmiştir.

Veri merkezi rehberinin başlıkları altında geçen genel bina, veri merkezi veya sistem odası, elektrik ve BT kablolama, kritik BT bileşenlerini içeren kurumun yapısal-teknik koşullarının yanında, altyapı güvenliği ile ilgili yönleri de kapsamaktadır. Bu şekilde katılımcıların sorumlu bulunduğu alanlardaki; bina sağlamlığı, iklimlendirme, elektrik, network yapısı ve fiziksel güvenliği gibi konularında bulunan eksikliklerini tespit edip, uygulama önerileri ile hedeflenen erişilebilirlik seviyelerine ulaşılması amaçlanmıştır.

 

Eğitim kapsamında, Veri Merkezi Rehberi tanıtılarak, bu rehberin kurumlarda kullanımına dair pratik çalışmalar yapılmıştır.

 

Fotoğraflar