Bilgi Teknolojileri (BT) Hizmetleri Veri Merkezi Eğitimi Verilmiştir

-A +A

TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) tarafından 18 Nisan 2019 tarihinde, Aselsan, Turkcell, Milli Savunma Üniversitesi, Inteltek, Türkiye Noterler Birliği, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, TÜBİTAK BİLGEM kurumlarının katılımı ile bir tam gün süren “Bilgi Teknolojileri (BT) Hizmetleri Veri Merkezi Eğitimi” verilmiştir.

Eğitime, kamu kurumlarının veri merkezi veya sistem odası gibi kritik alanlardan sorumlu, Fiziksel Güvenlik ve Erişim Yönetimi, Enerji ve Ağ Yönetimi, Bina Yönetimi, İklimlendirme, Elektrik Kablolama, BT Kablolama gibi alanlarda çalışan toplam 14 kişi katılmıştır.

Eğitim, kamu kurumlarına veri merkezi veya sistem odası gibi kritik alanların yönetimi faaliyetlerinde rehberlik yapma, kurumların bu konuda olgunluklarını arttırıcı referans rol, işleyiş ve çıktılar ile ilgili bilgi aktarımı amacı ile YTE tarafından Mart 2019’de yayınlanan Veri Merkezi Rehberi odağında gerçekleşmiştir. Veri merkezi rehberinin başlıkları altında yer alan genel bina, veri merkezi veya sistem odası, elektrik ve BT kablolama gibi kritik BT bileşenlerini içeren kurumun yapısal-teknik koşullarının yanında, altyapı güvenliği ile ilgili yönler de kapsanmaktadır. Bu şekilde katılımcıların sorumlu bulunduğu alanlardaki; bina sağlamlığı, iklimlendirme, elektrik, network yapısı ve fiziksel güvenliği gibi konularda bulunan eksikliklerini tespit edip, uygulama önerileri ile hedeflenen erişilebilirlik seviyelerine ulaşılması amaçlanmıştır.

Eğitim kapsamında, Veri Merkezi Rehberi tanıtılarak, bu rehberin kurumlarda kullanımına dair pratik çalışmalar yapılmıştır.