Bilgi Teknolojileri (BT) Hizmetleri Veri Merkezi Rehberi Hazırlanmıştır

-A +A

Dijital Olgunluk Modeli kapsamında, ilk olarak 2017 yılında hazırlanan İşletim ve Bakım Rehberi sonrası tüm yetkinlik alanlarıyla ilgili rehberlerin tamamlanması amacıyla “Bilgi Teknolojileri (BT) Hizmetleri” yetkinliği altında bulunan “Veri Merkezi Rehberi” yayımlanmıştır. Rehber ile kamu kurumlarına ve özel işletmelere, veri merkezi yönetimi alanında yol göstermesi hedeflenmiştir. Belirlenen kabiliyetler bazında tespit edilen seviyelendirilmiş sorular ile kurumların mevcut olgunluğuna yönelik referans, rol, veri merkezi ve bu altyapıları destekleyen unsurları ile ilgili bilgiler sunulmaktadır. Böylece, bu kabiliyet için öncelikli yapılması veya kontrol edilmesi gereken noktalar ve bundan sonra uygulanması gereken faaliyetler sıralı bir şekilde verilmektedir. Bu sayede, bir yol haritası da sunulmaktadır. Bu anlamda rehber, kurumun olgunluk seviyesi arttıkça sürekli kullanılabilecek bir rehber olma özelliği taşımaktadır.

Rehberin hedef kitlesi öncelikli olarak kamu kurumlarında, veri merkezi ve destekleyen unsurlarını (genel bina, kablolama vs. ) yürütmekle sorumlu birimlerdir. Bu birimler kurumlarda genel olarak Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olmaktadır. Bir diğer Rehber kullanıcısı olan Özel sektör ve STK gibi d-Devlet ekosistemi paydaşları ile Rehberler üzerinden ortak bir dil oluşturulması ve bilgi alışverişi yapılması hedeflenmektedir.

Veri merkezi rehberinin başlıkları altında geçen genel bina, veri merkezi veya sistem odası, elektrik ve BT kablolama, kritik BT bileşenlerini içeren kurumun yapısal-teknik koşullarının yanında, altyapı güvenliği ile ilgili yönleri de kapsamaktadır. Bu şekilde kurulum ve işletim aşamalarında, bina sağlamlığı, iklimlendirme, elektrik, network yapısı ve fiziksel güvenliği gibi konularda bulunan eksiklikler giderilebilmektedir.

Rehberlerin oluşturulması sırasında, uluslararası boyutta hazırlanmış ve bu alanda kabul görmüş çeşitli standartlar ve çerçevelerden faydalanılmıştır