"Bilgi Toplumunun Yaşam Alanı: Akıllı Şehirler" temalı Dünya CBS Günü Etkinliğine Katılım Sağlandı.

-A +A

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ev sahipliğinde Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda 30 Kasım-1 Aralık 2017 tarihlerinde Ankara Congresium ATO Uluslararası Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ve ana teması "Bilgi Toplumunun Yaşam Alanı Akıllı Şehirler” olan Dünya Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Günü etkinliği tüm ekosistem paydaşlarının katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

TÜBİTAK BİLGEM-YTE Enstitü Müdürü Cemil SAĞIROĞLU'nun Akıllı Şehir Dönüşüm Süreçlerinde Kamunun Rolü Panelinde yaptığı konuşmada, akıllı şehir vizyonu, bileşenleri, kazanımları hakkında bilgi vermiş, Türkiye’ye özgü bir akıllı şehir olgunluk modelini dikkate alarak hazırlanan, ulusal ihtiyaçları ve öncelikleri bütüncül olarak göz önünde bulunduran, ekosistem paydaşlarının ortak aklı ile inşa edilen Akıllı Şehir Strateji ve Eylem Planı(SEP)’na ihtiyaç olduğu hususuna dikkat çekmiştir. Bu ihtiyacı karşılamak amacı ile geliştirilecek olan Akıllı Şehir Strateji ve Eylem Planı(SEP)’nın geliştirme sürecinde izlenmesi gereken yol haritası hakkında öneri sunmuştur. 

Ayrıca, TÜBİTAK BİLGEM-YTE standı ile iki gün boyunca etkinlikte yerini alarak, katılımcılara akıllı şehir bileşenleri, kazanımları hakkında bilgi aktarımı yapılmış, YTE tarafından geliştirilen  mevcut Coğrafi Bilgi Sistemi projelerinden “Türkiye Çölleşme Modeli Doğrulama ve Kalibrasyon Çalışması Projesi” ve  “Toprak Organik Karbonu Projesi“  kapsamında bilgi verilmiştir.”

Akıllı Şehirler broşür için tıklayınız 

Akıllı Şehirler sunum için tıklayınız 

Fotoğraflar