BOTAŞ Kurum Dijital Olgunluk ve Çalışan Dijital Yetkinlik Değerlendirme Projesi Tamamlandı.

-A +A

BOTAŞ Kurum Dijital Olgunluk ve Çalışan Dijital Yetkinlik Değerlendirme Projesi kapsamında, BOTAŞ Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı ile TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) tarafından geliştirilen Dijital Olgunluk Modeli ve Dijital Yetkinlik Modeli temel alınarak değerlendirmeler yapılmıştır.

Kurum Dijital Olgunluk Değerlendirmesi kapsamında ilgili bilişim uzmanlarından oluşan Dijital Olgunluk Değerlendirme Ekibi tarafından kurumun mevcut kurum dijital olgunluk seviyesinin belirlenmiş, mevcut seviyenin bir üst seviyeye çıkması için kısa, orta ve uzun vadede planlanan çözüm önerilerini ve önerilerin etki analizini içeren yol haritası hazırlanmıştır. 42 Bilgi İletişim Teknolojileri çalışanını kapsayan Dijital Yetkinlik Değerlendirmesinde bilişim uzmanlarından oluşan Dijital Yetkinlik Değerlendirme Ekibi tarafından mevcut çalışan bilişim yetkinliklerinin artırılmasına yönelik durum tespiti yapılmıştır.