Devlet Tedarik Yönetimi e-Belge Hazırlama Hizmeti (e-TEDARİK e-BELGE) Projesi

-A +A

Devlet Tedarik Yönetimi faaliyet alanları kapsamında yer alan ihtiyaçlara cevap veren, Paydaşların beklentilerini çerçevesinde e-TEDARİK bünyesindeki e-Belgelerin kılavuzlarının ve mimari paketinin yapılması amaçlanmaktadır.

Proje ile;

  • E-Belgenin merkezindeki bilgi varlıkları ve elemanlar çerçevesinde kurumlar arası birlikte çalışabilirliğin sağlanması,
  • Belge hazırlama ve mutabakat süreçleri ile birlikte Kurumsal Hafıza’nın oluşturulması,
  • Süreçlerin e-imza ve e-belge altyapısı üzerinden sağlanarak tasarruf sağlanması,
  • Bilgi varlığı ve elemanlarla birlikte teknolojik katmandaki uyumluluğun artırılması

hedeflenmektedir.