İkinci Staj Programı Tamamlandı

-A +A

Enstitümüzde yaz stajını yapacak olan öğrencilere yönelik iki grup halinde düzenlenen eğitim programının ilki 10-25 Haziran 2019 tarihleri arasında 19 stajyerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. İkinci eğitim programı 30.07.2019 tarihinde BİLGEM Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali MANTAR’ın katılımıyla başlamıştır. 26 stajyerin katılım sağlayacağı ikinci grup eğitim programı 22 Ağustos 2019 tarihine kadar sürecektir. Enstitü Müdürümüz Cemil Sağıroğlu’nun hoşgeldiniz konuşması ile başlayan program ile stajyerlerin iş hayatına hazır hale getirmeye sağlayan dijital kabiliyetler doğrultusunda bilgi ve tecrübe aktarımı amaçlanmaktadır. Program kapsamında aşağıdaki konular kapsanmaktadır:

 •                   Enstitü Tanıtımı
 •                   İş Sağlığı ve Güveliği
 •                   CMMI Tanıtımı
 •                   Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi
 •                   Bilişim Sistemleri Tanıtım Eğitimi
 •                   Dijital Devlet
 •                   Kod Analizi ve Güvenli Yazılım
 •                   Single Page JavaScript Framework
 •                   Unit Test ve Entegrasyon Testi
 •                   CI/CD Pipeline/Docker
 •                   Linux
 •                   PostgreSQL
 •                   Spring
 •                   Nesne Yönelimli Tasarım ve Programlama
 •                   Tasarım Şablonları
 •                   Yazılım Geliştirme Süreçleri
 •                   Çevik Yaklaşımlar           
 •                   Test Otomasyon, Performans Testi
 •                   Kullanılabilirlik