KAYS Projesi Geliştirme Çalışmaları Başarıyla Tamamlandı

-A +A

Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) Projesi, 16 Ağustos 2012 tarihinde T.C. Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) arasında imzalanan sözleşme ile yazılım geliştirme çalışmalarına başlandı. Çevik yazılım geliştirme yöntemleri uygulanarak yürütülen projede ilk kullanılabilir çıktı 2012 yılı Ekim ayı itibarıyla tüm Türkiye’de kullanıma açıldı. 31 Mart 2016 tarihi itibarıyla son ara ürün faaliyetleri başarıyla tamamlandı. Paydaşlar tarafından iletilen iyileştirme ve değişiklik isteklerinin yazılıma yansıtıldığı 6 aylık aktif bakım dönemi başladı. KAYS ile:

  • Tüm Ajanslar tarafından verilen destekler anlık olarak izlenebilmekte ve raporlanabilmektedir.
  • Proje başvurusu, değerlendirme dönemi ve başvurusu kabul edilen projelerin izlenmesi sırasında oluşabilecek Ajanslar arası yorum ve uygulama farklılıkları en aza indirilmektedir.
  • Sistem kullanımı ile işlemler daha hızlı yapılmakta, insan faktörü nedeniyle ortaya çıkabilecek hatalar en aza indirilmektedir.
  • Yetkili personelin, sadece yetkili olduğu verileri görmesi sağlanmaktadır. Böylece bilgi gizliliği ve güvenliği düzeyi artırılmıştır.
  • Tüm Türkiye çapında oluşturulan ortak Bağımsız Değerlendirici (BD) havuzu ile BD sürecinin daha şeffaf, etkin ve hesap verilebilir olması sağlanmıştır.
  • Ajans desteklerinin etkili, şeffaf ve güvenilir şekilde yönetilmesi, anlık olarak izlenmesi ve raporlanabilmesi ile karar vericilere yol gösterecek bilgiler sağlanmıştır.

3,5 yıldır tüm Türkiye’de aktif olarak kullanılan Sistemde kullanıcı sayısı 50.000’i geçti. Çağrıya çıkılan 276 adet Mali Destek Programı kapsamında 19.500 adet proje başvurusu alındı. Bu başvurulardan sözleşmesi imzalanan 4.450 adet projenin toplam bütçesi 2,5 Milyar TL’yi aştı.