KAYS Projesi Kapanış Toplantısı Gerçekleştirildi

-A +A

Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) Projesi Kapanış Toplantısı, Kalkınma Bakanlığı ve TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) koordinasyonunda 29 Mart 2017 Çarşamba günü The Green Park Hotel Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Gerçekleştirilen toplantıya Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Sn. Cüneyd Düzyol, Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Sn. İbrahim Şenel, Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sn. Fatih Hasdemir, TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Sn. Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Kalkınma Ajansları Genel Sekreterleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey yöneticileri katılım sağlamışlardır.

KAYS Projesi Kapanış Toplantısı, TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Sn. Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ve Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Sn. Cüneyd Düzyol’un açılış konuşmalarıyla başlamıştır. TÜBİTAK BİLGEM YTE KAYS Proje Yöneticisi Sn. Ender Özmen KAYS Projesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler, Proje’deki iyi uygulama örnekleri ve Proje’nin gerçekleştirilmesiyle elde edilen kazanımlar hakkında bilgi paylaşımında bulunmuştur.

Toplantının son bölümünde Kalkınma Bakanlığı İzleme, Değerlendirme ve Analiz Dairesi Başkanı Sn. Mustafa Işık’ın moderatörlüğünde “Kamuda Yönetim Bilgi Sistemleri” konulu panel düzenlenmiştir. Panele TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Enstitü Müdürü Sn. Cemil Sağıroğlu, Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanı Sn. Furkan Civelek, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Etki Değerlendirme Dairesi Başkanı Sn. Dr. Mehmet Duyar ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Proje Uygulama Birimi Başkanı Sn. Şevket Kırıcı konuşmacı olarak katılmıştır. Panelde kamunun yönetim bilgi sistemi kullanımı ve elde edilen kazanımları hakkında bilgi paylaşımında bulunulmuştur. Bu kapsamda Sn. Cemil Sağıroğlu tarafından BT projelerinin başarısını etkileyen faktörler açıklanmış; BT projelerinin sadece BT birimlerini ilgilendiren projeler olmadığı, iş birimlerinin sahipliğinin proje başarısını önemli derecede etkilediği belirtilmiş; projelerin başarıyla tamamlanmasının kriterleri olan “zamanında”, “bütçesinde”, “kapsamında” kriterlerine son dönemde “müşteri memnuniyetinin sağlanması” kriterinin de eklendiği ifade edilmiştir.

Fotoğraflar