"Mülteci Çocuklar İçin Şartlı Eğitim Yardımı Programı" Açılış Töreni Gerçekleştirildi

-A +A

Türkiye’de bulunan mülteci çocuklarının eğitim devamlılığını artırmak için Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Sistemi üzerinden uygulanan "Mülteci Çocuklar İçin Şartlı Eğitim Yardımı Programı”, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın katılımı ile gerçekleştirildi.

TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE)’nün geliştirdiği Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden Şartlı Eğitim Yardımı faaliyetlerinin mülteci çocukları için de yönetilebilmesi için gerekli geliştirme faaliyetleri tamamlanmış ve geçtiğimiz ay itibarıyla 56 bin 332 mülteci çocuğa "Mülteci Çocuklar İçin Şartlı Eğitim Yardımı Programı" kapsamında ödemeler yapılmaya başlandı.

Programda gerek eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, gerekse okullaşma oranının yükselmesi adına bu programın katkılarını memnuniyetle gördüklerini belirten Bakan Kaya, "Bu programın da katkılarıyla ilk ve ortaokulda kız çocuklarımızın okullaşma oranı bugün yüzde 94-95’lere yükseldi. Sadece geçtiğimiz yıl, Şartlı Eğitim Yardımlarımızdan yoksul hanelerde yaşayan 2 milyon çocuğumuz faydalandı. Bu çerçevede Şartlı Nakit Transferleri kapsamında 2016 yılında çocuklarını okula düzenli olarak gönderen veya düzenli sağlık kontrolüne götüren annelerimize aktardığımız tutar 1 milyar lirayı buldu” ifadesiyle uygulamanın sağladığı katkılara vurgu yaptı ve Suriyeli mültecilerin de kapsama alındığını duyurdu.

Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi’nin sunduğu tecrübe ve teknik altyapı ile başta ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri tarafından UNICEF üzerinden Suriyeli mülteci çocukların okulluluk oranının artırılması için tahsis edilen ve dağıtımı Kızılay tarafından yapılacak olan kaynakların kısa sürede etkin ve sistematik bir şekilde hedef kitleye ulaşması sağlanacaktır. İhtiyaç sahiplerine aylık yardım hak edişlerinin belirlenmesi, bu belirleme için gerekli bilgilerin Milli Eğitim Bakanlığının ilgili sistemlerinden çevrimiçi toplanması ve değerlendirilmesi ile yardımların hesaplanması sonrasında ödeme bilgileri Kızılay’a iletilecek; Kızılay belirtilen bildirimlere göre ihtiyaç sahibi mültecilere ödemelerini yapacaktır.

Proje hakkında detaylı bilgi edinmek için tıklayınız.

Fotoğraflar