Nükleer Düzenleme Kurumu İş Süreçlerinin Analizi, İyileştirilmesi ve Elektronik Ortamda Yürütülebilmesine Dair Danışmanlık Projesi Sözleşmesi İmzalandı

-A +A

Türkiye'de nükleer enerji sektöründeki faaliyetler ile radyasyonla ilgili tesis ve faaliyetleri düzenlemek ve denetlemekle görevli Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilişkili kuruluşu olan Nükleer Düzenleme Kurumu ile TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitümüz arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde “İş Süreçlerinin Analizi, İyileştirilmesi Ve Elektronik Ortamda Yürütülebilmesine Dair Danışmanlık Projesi” çalışmaları başlatılmıştır. 

5 ay sürecek Proje kapsamında, Nükleer Düzenleme Kurumunun iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve bu iş süreçlerini gerçekleyecek yazılım fonksiyonlarının belirlenmesi, görselleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu çerçevede, Kurumun süreçlerinin tasarlanması, fonksiyonel gereksinimlerinin belirlenerek yazılım mockuplarının hazırlanması, gerekli yazılımların tedariki ve geliştirilebilmesi amacı ile teknik şartnamenin hazırlanması faaliyetleri yürütülecektir.