”Tarım Kredi Kooperatifleri İştirakleri ve Vakıfları Mevcut Durum Analizi Çalıştayı” ve ”Tarım Kredi Kooperatifleri Kooperatifler Mevcut Durum Analizi Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir.

-A +A

“Türkiye Tarım Kredi Kooperatifler Dijital Dönüşüm Planlama Projesi  - Mevcut Durum Analizi” çalışması kapsamında 11.02.2021 ve 18.02.2021 tarihlerinde uzaktan online olarak ”Tarım Kredi Kooperatifleri İştirakleri ve Vakıfları Mevcut Durum Analizi Çalıştayı” ve ”Tarım Kredi Kooperatifleri Kooperatifler Mevcut Durum Analizi Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin, iştirakleri, vakıfları ve kooperatiflerinin Süreç Yönetimi Çalışma Grupları konuları kapsamında;

  • Mevcut durumda yaşanan sorunların belirlenmesi, 
  • Yaşanan öncelikli sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi,
  • Gelecek senaryolarının geliştirilmesi,

amacıyla gerçekleştirilen Tarım Kredi Kooperatifleri İştirakleri ve Vakıfları Mevcut Durum Analizi Çalıştayı’na 17 farklı iştirak ve vakıftan 56 temsilci, Tarım Kredi Kooperatifleri Kooperatifler Mevcut Durum Analizi Çalıştayı’na 143 farklı kooperatif ve Bölge Birliği’nden 152 temsilci katılım sağlamıştır.