TARIM KREDİ Projesi Faz-I Çalışmaları Tamamlandı

-A +A

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ile TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) işbirliğinde yürütülen 11 Mart 2020 tarihinde başlayan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Dijital Dönüşüm Planlama Projesi’nin birinci fazı 4 Aralık 2020 tarihinde tamamlanmıştır. Faz-I çalışmaları kapsamında;
⦁    Pazarlama ve Satış Yönetimi
⦁    Müşteri İlişkileri Yönetimi
⦁    Perakende Ürün Yönetimi
⦁    Kredi, Kart ve Fon Ürün Yönetimi
⦁    Ortak Yönetimi
⦁    Tedarikçi Yönetimi
⦁    Finans Yönetimi
⦁    Tesis Yönetimi
⦁    İnsan Kaynakları Yönetimi 
alanlarında mevcut durum analizi gerçekleştirilmiş, dijital dönüşüm ihtiyaçları tespit edilmiş ve hedef görünüm belirlenerek çözüm planlaması faaliyetleri yürütülmüştür.

Proje ile talebe bağlı sözleşmeli üretim, tohumdan tüketim ürün takibi ve izlenebilirliği, tedarik işbirliği ağı, tarımda öngörülebilen ve rassal yaşamsal olayların bütüncül ve akla dayalı yönetimi amaçlanmaktadır. Kompleksitesi yüksek bir kapsama sahip olması nedeni ile Proje'de kurumsal mimari yaklaşımı benimsenmiştir. Çevik Kurumsal Mimari prensipleri doğrultusunda Proje iki faz halinde yürütülmektedir. İhtiyaç tanımlama ve çözüm planlama aşamaları her faz için ayrı ele alınmış olup halihazırda birinci fazın çözüm planlama çalışmaları tamamlanmış faz 2 mevcut durum analizi, ihtiyaç tanımlama ve hedef görünüm belirleme çalışmaları başlatılmıştır. Stratejiden mevzuata, belgelerden bilgi varlıklarına, mevcut ve entegre bilgi sistemlerinden veriye tüm bilgi varlıkları süreç tanımlama, anket, kıyas, literatür tarama vb. analiz yöntemlerinin kullanımı ile bilgi yapısı şablonları belirlenerek tanımlı ve ilişkili hale getirilmiştir. 15 Çalışma Grubu'nda yaklaşık 70 iş alan uzmanı ile Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve TÜBİTAK BİLGEM YTE'de iş analisti ve kurumsal mimar olarak görev alan yaklaşık 25 uzmanın katılımıyla tüm bakış açıları Merkez, Bölge, Kooperatif ve dış ekosistem (ülke içi, yurtdışı) katmanlarında edinilmiş ve Kurum ve ekosistem hafızası ve geleceğe yönelik oluşturduğu akıl mevcut durum ve hedef görünüm mimarisi olarak tanımlanmıştır. Dijital dönüşüm ihtiyaçları tespit edilerek mevcut yeteneklerin dijital olgunluğu ve entegrasyon olgunluğu ölçümlenmiştir. Bankacılık ve perakende/toptan sektörlerinde referans mimarilerin kullanımı ve Amerika, Kore ve Hollanda'dan benzer örneklerin incelenmesi ile birikmiş akıldan faydalanılmış ve söz konusu ihtiyaçları karşılayan çözüm ve çözümün hayata geçmesini sağlayacak dijital dönüşüm projeleri ve yol haritası strateji, iş, uygulama, veri ve teknoloji katmanlarında yer alan/alacak yetenek ve bilgi varlıklarının ilişkili bir şekilde tanımlandığı mimari sayesinde bütüncül ve sistematik değişim güvence altına alınmaktadır. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve TÜBİTAK'ın yeteneklerini bir araya getirerek birlikte çözüm geliştirme prensibi ile yürüttüğü Tarım Kredi Dijital Dönüşüm Projesi ile ülkemiz için öncelikli 3 sektör arasında yer alan Tarım sektöründe önemli kazanımlar edinimi hedeflenmekte olup Proje Faz-II çalışmaları ile devam etmektedir.