TİTCK Personeline Verilen Uygulamalı Yazılım Eğitimleri Tamamlandı

-A +A

Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Projesi kapsamında geliştirilen Kurum, Kullanıcı ve Yetki (KKY) Modülleri ile Ürün Yönetimi Modülüne yönelik TİTCK personeline verilen Uygulamalı Yazılım Eğitimi tamamlanmıştır. Eğitimler, 20-26 Mayıs 2015 tarihleri arasında Eğitim ve Tanıtım Birimi tarafından TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) Boğaziçi Eğitim Salonu’nda verilmiştir.

Uygulamalı Yazılım Eğitimleri’ne TİTCK’dan 54 çalışan (29 Erkek, 25 Kadın) katılım sağlamıştır. Katılımcılar 5 farklı gruba ayrılmış, ortalama 11 kişiden oluşan her grup için 1 günlük uygulamalı eğitim programı gerçekleştirilmiştir.

Uygulamalı Yazılım Eğitimleri 18 kişilik sınıflarda her katılımcıya bir bilgisayar düşecek şekilde gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar, eğitmen ile aynı yazılım ortamını kullanarak eşzamanlı bir şekilde uygulamaları gerçekleştirmişlerdir. Eğitim sırasında, sınıfta iki eğitmen bulunmuş, bir eğitmen Modüllere yönelik uygulamaları anlatırken diğer eğitmen katılımcıların takıldığı noktalarda anında müdahale ederek katılımcılara yardımcı olmuştur.

Son Kullanıcı Eğitimleri boyunca anlatılan KKY Yönetimi ve Ürün Yönetimi Modülleri, eğitim programı planlanırken 5 bölüme ayrılmıştır. Her bölüm ayrı bir oturumda anlatılmıştır.

Gerçekleştirilen oturumlar aşağıdaki şekildedir; 

  • ÜTS Projesi Hakkında Genel Bilgilendirme
  • Kurum, Kullanıcı ve Yetki Yönetimi Modülleri I
  • Kurum, Kullanıcı ve Yetki Yönetimi Modülleri II
  • Ürün Yönetimi Modülü - Kozmetik / Tıbbi Cihaz I
  • Ürün Yönetimi Modülü - Kozmetik / Tıbbi Cihaz II