Toprak Organik Karbonu Çalıştayı Yapıldı

-A +A

T.C Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü (ÇEM) ile TÜBİTAK-BİLGEM arasında 5 Nisan 2017 tarihinde imzalanan “Toprak Organik Karbonu Projesi“ kapsamında, 24-26 Kasım 2017 tarihleri arasında Afyon’da Toprak Organik Karbonu Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştaya ÇEM Genel Müdürü M. Mustafa GÖZÜKARA, Genel Müdür Yardımcısı Cafer ORHAN, TÜBİTAK BİLGEM-YTE Enstitü Müdürü Cemil SAĞIROĞLU, ÇEM Daire Başkanları, Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep TEMEL, Meteoroloji Bölge Müdürü Alper AKÇA, Bakanlık 5. Bölge Müdürü Mahmut TEMEL, Afyon Tarım İl Müdürü Özlem DAYI, farklı üniversitelerden 28 Akademisyen, Kamu Kurum ve Kuruluşlarından 48 uzman ve teknik personel olmak üzere toplamda 82 kişi katılım sağladı.

Çalıştayda TÜBİTAK-BİLGEM adına açılış konuşmasını yapan Enstitü Müdürümüz Sayın Cemil SAĞIROĞLU TÜBİTAK olarak, toplumun yaşam kalitesinin artırılmasına ve ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına ve gelişmesine hizmet eden bilişim ve teknolojileri alanlarında yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir kurum olma vizyonunu benimsediklerini söyledi. Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü’nün bu doğrultuda, kamuda CMMI-5 seviyesine ulaşan ilk ve tek kuruluş olduğunu hatırlatan SAĞIROĞLU, Ar-Ge çalışmalarına da önem vermekte olduklarını belirterek, akademi ve özel sektörle işbirliği içerisinde çalışıldığını; çeşitli eylem planı, mevcut durum analizi ve yol haritası çalışmalarının gerçekleştirildiğini ifade etti. Yaşadığımız bilgi çağında Coğrafi Bilgi Sistemleri destekli projelerin giderek önem kazandığını, bilgi toplamak, üretmek ve bu yollarla karar vericilere ışık tutarak toplumun sorunlarına çözüm bulmak için yoğun çaba sarf edildiğini de belirtti. Enstitü Müdürümüz; 5 yılı aşkın bir süredir ÇEM Genel Müdürlüğü ile birlikte çalışıldığını, Toprak Organik Karbonu Projesinin de bu işbirliği ile yapılan dördüncü proje olduğunu hatırlatarak, projelerde özveri ile çalışıp önemli katma değer sağlayan tüm akademisyenlere ve katılım sağlayan tüm kamu kurum ve kuruluş temsilcilerine teşekkür etti.

ÇEM Genel Müdürü M. Mustafa GÖZÜKARA ise, konuşmalarına Genel Müdürlük olarak yapmış oldukları proje ve faaliyetlerden bahsederek başladı. BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden 15. si olan Karasal Yaşam kapsamında “Arazi Tahribatının Dengelendiği bir Dünya” hedefi doğrultusunda toprakta tutulan organik karbon miktarının değişiminin izlenmesi ve değerlendirilmesi için “Toprak Organik Karbonu” Projesinin başlatıldığını belirten GÖZÜKARA, Çalıştayın verimli geçmesi dileklerini ileterek tüm katılımcılara teşekkürlerini sundu.

Açılış konuşmaları sonrasında Proje Yöneticisi Yalın YENER tarafından Toprak Organik Karbonu Projesine ilişkin genel bilgilendirme yapıldı. Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara (Biyocoğrafya Bölgelerinin Belirlenmesi, Boşluk ve Belirsizlik Analizleri, Ulusal Ölçekte Toprak Organik Karbon Stoğunun Modellenmesi) yönelik detaylı bilgiler, Projede görev alan akademisyenler tarafından katılımcılara aktarıldı

Çalıştayın ikinci günü ise grup çalışmaları ile devam etti. 5 grup halinde gerçekleştirilen çalışmalarda; Toprak, İklim, Topografya, Vejetasyon, Amenajman, İzleme Sistemi, CBS, Modelleme ve İstatistik konuları üzerine görüşler ve öneriler sunularak mevcut çalışmalar katılımcılar tarafından tartışıldı.

Çalıştayın son gününde, grup çalışmalarında moderatörlük görevi üstlenen Prof. Dr. Murat TÜRKEŞ, Prof. Dr. Ayten NAMLI, Prof. Dr. Gönül AYDIN, Prof. Dr. Yasemin KAVDIR ve Prof. Dr. Alptekin KARAGÖZ tarafından tartışılan ve mutabık kalınan konular hakkında bilgilendirme sunumları yapılarak, görüş ve öneriler tüm katılımcılarla paylaşıldı.

Çalıştayda katılımcılar tarafından; TÜBİTAK-BİLGEM ile ÇEM Genel Müdürlüğü işbirliğinde, Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda başlatılan ve Paydaş Kurumlarca da destek gören Toprak Organik Karbonu Projesinin, arazi tahribatının dengelenmesi konusunda önemli bir başlangıç olduğu ve yapılan çalışmaların dikkat çekilen hususlar göz önünde bulundurulduğu takdirde ülkemiz için oldukça fayda sağlayacağı görüşleri ifade edildi.