TUCBS Projesi Coğrafi Veri Temaları Standartları Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

-A +A

Kamu ve özel sektör ekosisteminde coğrafi bilginin birlikte kullanılabilirliği hususunun etkin bir şekilde hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK BİLGEM YTE işbirliğinde yürütülen Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Projesi mevcut veri temaları güncelleme çalışmaları kapsamında, 11-13 Aralık 2018 tarihlerinde “Coğrafi Veri Temaları Standartları Bilgilendirme Toplantısı” gerçekleştirilmiştir.

Toplantı da, proje kapsamında coğrafi veri temaları standartları ile ilgili yürütülen güncelleme çalışmaları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör paydaşlarıyla paylaşılmıştır. Güncelleme çalışmaları kapsamında güncellenen 11 veri teması tüm katılımcılara sunulmuş,  katılımcılardan görüş ve öneriler alınmıştır.

Bilgilendirme Toplantısı’na, merkezi yönetim, yerel yönetim, özel sektör ile sivil toplum kuruluş temsilcileri ve akademisyenler davet edilmiş, ekosistemden 222 temsilci katılım sağlamıştır. Toplantı çerçevesinde alınacak olan geri bildirim ve tespitlerin sentezlenmesi ile TUCBS kapsamında yer alan coğrafi verilerin içerik standartlarının ve veri değişim standartlarının nihai hale getirilmesi sağlanacaktır. 

Etiketler: 

Fotoğraflar