Türkiye 2023 Hedefleri Doğrultusunda KOSGEB'in Dijital Dönüşümünde KOSGEB-TÜBİTAK İşbirliği

-A +A

KOSGEB ve TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) işbirliğinde Ocak ayı itibarıyla başlatılan proje ile Türkiye 2023 hedefleri doğrultusunda KOSGEB'in dijital dönüşümünü planlamak hedefiyle çalışmalara başlandı. 
TÜBİTAK BİLGEM YTE, yürüttüğü dijital dönüşüm ve gündemde yer alan anahtar eylemlerin gerçekleştirilmesini destekleyen stratejik ve kritik kamu yazılım geliştirme projelerinden elde edindiği tecrübeyi diğer kamu kurumları ile paylaşmak amacıyla işbirlikleri yapmaktadır. Bu kapsamda, TÜBİTAK BİLGEM YTE kamu kurumlarının sistematik bir yaklaşımla mevcut olan ve ihtiyaç analizine dayalı dijital dönüşümünün planlamasına rehberlik etmekte ve hazırlanan yol haritalarının hayata geçirilmesini sağlayacak hizmetler sunmaktadır. 
KOSGEB’in birçok ülkeye örnek model olması nedeniyle planlanan dönüşüm büyük önem arz etmektedir. 2016 yılı içerisinde planlama çalışmalarının tamamlanması ve hazırlanan planın hayata geçirilmeye başlanması hedeflenmektedir.