Türkiye Çölleşme Modeli Doğrulama ve Kalibrasyon Çalışması (TÇM-DK) Projesi Kapsamında Pilot Saha Çalışmaları Yapıldı

-A +A

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü (ÇEM) ve TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) tarafından yürütülmekte olan TÇM-DK Projesi kapsamında, ülkemizin çölleşme riskine sahip alanlarının belirlenmesi ve izlenmesi amacıyla oluşturulan “Türkiye Çölleşme Modeli” 2018 yılı ilk saha çalışması Balıkesir - Edirne - Kırklareli ve Artvin - Erzurum - Iğdır illerini kapsayan, yaklaşık 500 adet saha gözlem noktasında yapıldı.

Düzenlenen çalışmaya, konuyla ilgili çalışmaları bulunan akademisyenler, Kurum yöneticileri ve uygulayıcıları ile TÇM-DK Proje ekibi katıldı. Gözlem noktalarındaki incelemelerin tamamlanması sonrasında uzmanlar tarafından her gözlem noktasına ilişkin çölleşme riski değerlendirildi ve riskin şiddeti tespit edildi. Tespit edilen risk değeri, Çölleşme Modeli sonuçları ile kıyaslandı. Arazi doğrulaması çalışması saha notları ve sonuçları üzerinde çalıştırılacak istatistiksel testlere göre Türkiye Çölleşme Modeli kalibrasyonu gerçekleştirilecektir.