Türkiye Çölleşme Modeli Doğrulama ve Kalibrasyon Çalışması (TÇM-DK) Projesi tamamlandı

-A +A

T.C Tarım ve Orman Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) arasında 24.10.2016tarihinde başlayan ve 29 ay süren Türkiye Çölleşme Modeli Doğrulama ve Kalibrasyon Çalışması (TÇM-DK) Projesi tamamlandı.

Proje ile, Türkiye’nin çölleşme riskine sahip alanlarının belirlenmesi ve izlenmesi amacıyla oluşturulan “Türkiye Çölleşme Modeli”nin doğrulanması ve kalibre edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda çölleşme ve çevresel faktörleri konusunda uzman akademisyenler, Kurum yöneticileri ve uygulayıcıları ile teknik çalışmalar ve saha çalışmaları yapılarak, ülkemize ait çölleşme riski değerlendirilmiş ve riskin şiddeti tespit edilmiştir. Sahadan alınan ölçümler ve istatistiksel testlere göre “Türkiye Çölleşme Modeli” kalibre edilmiştir.