Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Standardizasyon Projesi Tamamlandı

-A +A

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) işbirliğinde yürütülen Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Standardizasyon Projesi tamamlanmıştır.

Proje ile, coğrafi veriye ihtiyaç duyan kamu hizmetlerinin birbirine entegre ve birlikte çalışabilir olması; kurum ve kuruluşların, vatandaşların bilgi ihtiyaçlarının tam olarak karşılanabilmesine yönelik coğrafi verinin anlamsal birlikte çalışabilirliği hususunun etkin bir şekilde hayata geçirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda tüm paydaşların; coğrafi veri konusunda uzman akademisyenler, Kurum yöneticileri ve uygulayıcıları ile özel sektör temsilcilerinin; aktif katılımıyla coğrafi veri temaları oluşturulmuş ve standartlaştırılmıştır.

Fotoğraflar