Türkiye’ye Özgün Dijital Olgunluk Düzeyi Endeksi ve İşletim ve Bakım Rehberi Oluşturuldu

-A +A

TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen Dijital Olgunluk Modeli ve Rehberliği Projesi ile kamu kurumları ve sundukları hizmetlerde dijitalleşme kapasitesi ve yetkinliğinin belirlenmesine yönelik Türkiye’ye özgün dijital olgunluk modeli oluşturuldu. Model doğrultusunda kamu Bilgi Teknolojileri işletim ve bakım proje ve faaliyetleri özelinde yol gösterici olarak kullanılmak üzere rehber geliştirildi.

Bu çalışmada öncelikli olarak Türkiye ve dünyadaki mevcut durum analizi kapsamında, ulusal politika hedefleri, uluslararası kuruluş ve danışmanlık firmaları örnekleri, yabancı ülke örnekleri ve akademik çalışmalar incelendi. Merkezi yönetim ile yapılan anket çalışması ile mevcut olgunluk düzeyi hakkında bilgi edinildi ve öncelikli rehberlik alanının kamunun bütçesinin önemli bir bölümünü oluşturan işletim ve bakım yetkinliği olduğu tespit edildi. Dijital olgunluk modeli ve işletim/bakım rehberi elde edilen tespitler ve ihtiyaçlar doğrultusunda oluşturuldu.

Pilot uygulamalarla yaygınlaştırma çalışmalarına devam edilen Dijital Olgunluk Modeli ve İşletim/Bakım Rehberi, Ocak ayında düzenlenecek tanıtım toplantısında, kamu kurumları başta olmak üzere dijital devlet ekosisteminin tüm paydaşlarına sunulacaktır.

Bu proje ile dijital devlet çalışmalarında sistemli ve bütüncül bakış açısının geliştirilmesi desteklenecek, kamu kurumların işletim ve bakım yetkinlikleri geliştirilerek, ilgili proje ve faaliyetlerin etkililiği, etkinliği ve bilgi güvenliği niteliklerinin arttırılması ile dijital kamu hizmetlerinin kalite ve performansının iyileştirilmesi hedeflenmektedir.